Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finte i driblinzi". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
FINTE I DRIBLINZI
(seminarski rad iz FUDBALA)
Predmetni nastavnik:
Niš, 2011.
SADRŽAJ:
1.UVOD 3
Tehnika u fudbalskoj igri sastoji se od racionalnog izvođenja određenih kretnji radi rešavanja zadataka u igri bez lopte i u igri sa loptom. 3
Elementi tehnike sa loptom sastoje se od: 3
2.DRIBLING – DEFINICIJA I POJAM 4
2.1Dribling
4
3.FINTE 4
4.ELEMENTI DRIBLINGA U ODNOSU NA MESTO IGRAČA 5
5.ČUVANJE LOPTE 5
6.BIOMEHANIČKA ANALIZA DRIBLINGA 6
PROMJENA PRAVCA I BRZINE KRETANJA 6
6.1VOĐENJE LOPTE 6
6.1VOĐENJE LOPTE 7
VOĐENJE LOPTE 7
6.2ZAUSTAVLJANJE LOPTE 7
ZAUSTAVLJANJE LOPTE 7
.7. DRIBLING UNUTRAŠNJOM STRANOM STOPALA 8
8. DRIBLING VANJSKOM STRANOM STOPALA 9
9.DRIBLING ĐONOM I PETOM NATRAG 10
10.DRIBLING OBILAŽENJEM PROTIVNIKA 11
11.VARKA – «LAŽNI ŠUT» 11
11.VARKA – «LAŽNI ŠUT» 12
12.DRIBLING «BICIKL» 12
12.DRIBLING «BICIKL» 13
13. DRIBLING SA VANJSKOM ROTACIJOM «FELŠOM» 13
13. DRIBLING SA VANJSKOM ROTACIJOM «FELŠOM» 14
14. DRIBLING «ROLANJEM» NATRAG 15
15.. DRIBLING «ROLANJEM» BOČNO 15
15.. DRIBLING «ROLANJEM» BOČNO 16
16.ZAKLJUČAK 17

1.UVOD
Tehnika u fudbalskoj igri sastoji se od racionalnog izvođenja određenih kretnji radi rešavanja zadataka u igri bez lopte i u igri sa loptom.
Elementi tehnike sa loptom sastoje se od:
1. udaraca po lopti
2. vođenja lopte
3. zaustavljanja
4. primanja
5. oduzimanja lopte
6. driblinga
7. fintiranja
8. ubacivanja lopt
9. tehnike golmana
Osnovna finte igrača u fazi napada su.
1. trčanje
2. skokovi
3. udarci po lopti
4. vođenje lopte
5. driblinzi
6. fintiranja
7. bacanja lopte
U ovom seminarskom radu će se posebna pažnja obratiti na element tehnike u fudbalskoj igri dridling i fintiranja.
1
2.DRIBLING – DEFINICIJA I POJAM
Dribling, zajedno sa fintiranjima spada u finte fudbalera sa loptom koja se odnose na varke. Dribling i fintiranja su najteži elementi fudbalske igre, jer se lopta retko kad može neometano voditi, dodavati i primati.
2.1Dribling
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta