Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Krvna osveta - Etiološki i fenomenološki aspekti". Rad ima 50 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet za pravne i poslovne studije
Novi Sad
KRVNA OSVETA-ETIOLOŠKI I FENOMENOLOŠKI ASPEKTI
ZAVRŠNI RAD
Niš, 2012.
Sadržaj
Uvod 4
1. Nastanak i uzroci krvne osvete 5
2. Povod za krvnu osvetu 7
2.1 Rat između familija 8
2.2 Izmirenje 8
3. Cilj krvne osvete 9
4. Glavna obeležja krvne osvete 10
4.1 Osveta je plemenski obrazac ponašanja 10
4.2 Osveta je primarna solidarnost 11
4.3 Osveta je pravo i dužnost 12
4.4 Osveta je bezvlašće, ali i (neki) red 12
4.5 Osveta je društvena pojava 13
5. Glavna pravila krvne osvete 14
5.1 Način izvršenja 14
5.2 Mesto izvršenja osvete 15
5.3 Obaveza traženja bese 15
5.4 Obaveza dobrovoljnog zatvaranja 16
5.5 Obaveza poštovanja odluke plećnije 16
5.6 Zabrana osvete »pod besom« 17
5.7 Izuzeće žene i sveštenika od osvete 17
5.8 Izuzeće dece i staraca od osvete 17
6. Rasprostranjenost krvne osvetu u svetu 18
7. Krvna osveta u našim krajevima 19
7.1 Krvna osveta u srednjevekovnoj Bosni i Hercegovini 19
7.2 Krvna osveta u Albaniji 22
7.2.1 Zakonik Leke Đukađinija 23
7.2.2 Postupci koji obavezuju na osvetu 27
7.3 Krvna osveta na Kosovu 27
7.3.1 Uslovi zadržavanja 27
7.3.1.1 Istorijski uslovi 27
7.3.1.2 Geografski uslovi 29
7.3.1.3 Materijalni uslovi 30
7.3.1.4 Duhovni uslovi 30
7.3.2 Ubistva iz krvne osvete 32
7.3.2.1 Motivi ubistva 33
7.4 Krvna osveta u Crnoj Gori 34
8. Slučajevi krvne osvete novijeg datuma 36
9. Udeo psihologije i njenih disciplina u proučavanju krvne osvete 41
9.1 Etnološka psihologija 43
9.2 Klinička psihologija 43
9.3 Socijalna psihologija 44
Zaključak 45
Literatura 49
Uvod
Krvna osveta je običaj karakterističan za primitivna društva, da konflikt između dve familije započet ubistvom člana jedne familije se nastavlja međusobnim ubijanjem, jednog po jednog muškarca. Termin koji se koristi je da jedna familija drugoj „duguje krv“ i dug se vraća samo ubistvom muškarca iz druge familije.
Termin koji se koristi je da jedna familija drugoj „duguje krv“ i dug se vraća samo ubistvom muškarca iz druge familije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta