Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Neverbalna komunikacija". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FILOZOFSKI FAKULTET - SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Smjer: ODNOSI S JAVNOŠĆU
Predmet: Krizno komuniciranje
Tema: Neverbalna komunikacija
Elis Krajančić
SADRŽAJ
Stranica
1. UVOD……………………………………………………………….…...…3
2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA..………............................….…….4
2.1. Kanali neverbalne komunikacije............………………….……....8
2.2. Neverbalni znakovi i razgovor…………………………………....12
3. ZAKLJUČAK…………………………………………………………......13
4. LITERATURA………………………………………………………….....15
1.UVOD
Komunikacija je osnova za sve međuljudske odnose. Komuniciranje je jedan od ključnih pojmova našeg vremena. Ljudi neprestano komuniciraju, radeći to čak i kada su sami. Komunikacija je mnogo više od razmjene riječi, misli i ideja. Komunikacija je cjelokupno ponašanje i uključuje međusobno utjecanje u polju ostvarenog interpersonalnog odnosa. Interpersonalno komuniciranje uključuje verbalno i neverbalno ponašanje; spontano, uvježbano i planirano ponašanje; nije statično nego razvojno; uključuje izravnu povratnu vezu; odvija se u skladu s unutarnjim i vanjskim pravilima; uključuje uvjeravanje; rezultat je uspostavljenog odnosa.
Komunikacija se odvija pomoću određenog sustava znakova, jezika, a na neverbalnoj razini putem mimike, gesta i držanja tijela. Komunikacija nije samo jezik, nego cjelokupno ponašanje, a svaka komunikacija utječe na ponašanje.
Čovjek je sam po sebi komunikativan ta već od malih nogu ima potrebu za interakcijom sa vanjskim svijetom tj. svijetom koji ga okružuje. Ta interakcija se kroz daljnji čovjekov razvoj pokazuje sve važnijom i kada čovjek konačno ovlada svim pravilima uspješne komunikacije, ona postaje moćno oruđe kojim se čovjek koristi tijekom cijelog svog života i u svim aspektima svog života.
2. NEVE RBALNA KOMUNIKACIJA
Neverbalna komunikacija vrlo je važan i neizostavni dio cjelokupnog komuniciranja s drugima. Čine je ponašanje tijela (držanje, usmjerenost i pokreti pri sjedenju, stajanju, hodanju i ležanju), mimika (pokreti čela, obraza, brade, obrva, usta), kontakt očima (pogled), govorno ponašanje (brzina, ritam, jačina i boja glasa, melodija, jasnoća, smijanje, glasovi bez verbalnog sadržaja), gesta (govor ruku, velike i male geste, radnje), dodirivanje, odijevanje, prostorno ponašanje, vremensko ponašanje (intimno, osobno, društveno i javno vrijeme za kontakte), vanjski kontekst (vanjske okolnosti za vrijeme komuniciranja). Tajna uspješnosti interpersonalnog komuniciranja sastoji se u međusobnoj usklađenosti verbalnih i neverbalnih poruka.
Mi često ne kontroliramo svoje ponašanje. Ponekad kažemo ono što ne mislimo, ali još češće neverbalno pokažemo ono što ne želimo. Ili nismo svjesni poruke koju smo odaslali. Na primjer, nismo svjesni da smo promijenili boju lica, niti kakav nam je izraz lica. Čak i ako smo svjesni da nam drhti glas, mi na tu neželjenu pojavu teško možemo utjecati. Ali, i o drugima dojmove uglavnom stvaramo preko neverbalnih poruka koje odašilju. Na taj način nam  netko jest, a netko drugi nije simpatičan.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta