Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Generisanje G-code za upravljačke sisteme". Rad ima 65 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Generisanje „G-code“ za upravljačke sisteme
SADŽAJ
1. UVOD........................................................................................................................ 3
2. CAPP SISTEMI.................................................................................................. 4
2.1 Podjela CAPP sistema............................................................................................ 5
2.2 Modeli projektovanja tehnoloških procesa............................................................. 5
2.2.1 Manualni prilaz............................................................................................... 5
2.2.2 Varijantni pristup............................................................................................ 6
2.2.3 Generativni pristup......................................................................................... 6
3. NC PROGRAMIRANJE......................................................................................... 9
3.1 Osnovni proces numeričkog upravljanja i numeričko upravljanje u CAD/CAM
okruženju.......................................................................................................................... 9
3.2. Princip numeričkog upravljanja............................................................................ 11
3.3. Osnove programiranja........................................................................................... 13
3.3.1 Mašinsko i polumašinsko programiranje........................................................ 13
3.3.2 Ručno programiranje...................................................................................... 13
3.4 Koordinatni sistemi................................................................................................. 15
3.5 Karakteristične tačke.............................................................................................. 17
3.6 Obradni sistem sa numeričkim (NC) upravljanjem................................................ 19
4. NC PROGRAMIRANJE U CAM MODULU.................................................... 20
4.1 Postupak NC programiranja u softveru "EMCO WinCAM" za struganje............. 22
4.1.1 Prvo stezanje.................................................................................................. 25
4.1.2 Drugo stezanje................................................................................................ 27
4.2 NC programiranje u softveru "CAM Works" za struganje..................................... 32
5. "G-CODE"............................................................................................................... 42
6. METODOLOGIJA GENERISANJA "G-CODE"................................................ 47
6.1 Tehnološki i obradni proces.................................................................................... 47
6.2 Razrada metodologije generisanja "G-code"......................................................... 49
6.3 Model generisanja "G-code" za upravljačke sisteme............................................. 63
7. ZAKLJUČAK........................................................................................................... 68
8. LITERATURA........................................................................................................... 69
PRILOG 1 - Adrese, glavne G-funkcije i pomoćne funkcije......................................... 71
PRILOG 2 - NC kod za prvo stezanje............................................................................ 74
PRILOG 3 - NC kod za drugo stezanje.......................................................................... 77
Generisanje „G-code“ za upravljačke sisteme
-PREGLED SKRAĆENICA-
CAD Computer Aided Design
(Projektovanje proizvoda primjenom računara)
CAE Computer Aided Engineering
(Inženjerstvo primjenom računara)
CAM Computer Aided Manufacturing
(Proizvodnja primjenom računara)
Computer Aided Process Planning
CAPP (Projektovanje tehnoloških procesa primjenom računara)
CIM Computer Integrated Manufacturing
(Računarski integrisana proizvodnja)
IMS Intelligent Manufacturing Systems
(Inteligentni proizvodni sistemi)
CNC Computer Numerical Controlled
(Računarsko numeričko upravljanje)
NC Numeric Control (Numeričko upravljanje)
G-CODE Programski jezik koji pogoni NC i CNC mašine
IGES Initial Graphics Exchange Specification
(Inicijalni grafički standard za razmjenu podataka)
CL DATA Cutter Location Data (Podaci pozicije alata)
GPDS Generic Part Definition Data Structure
(Struktura datoteka za definisanje opštih dijelova)
APT Automated Programing Tools
(Automatsko programiranje alata)
Generisanje „G-code“ za upravljačke sisteme
1. UVOD
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta