Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ADSL i IPTV". Rad ima 28 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


KRIMINALISTIČKO POLICIJSKA AKADEMIJA
SEMINARSKI RAD
Predmet: Osnovi informatike
Tema: ADSL i IPTV
Beograd, novembar 2011.
Sadržaj:
1. Uvod 2
2. Internet – upotreba danas 3
3. Primena, zloupotreba i zaštita 4
4. Hardverski elementi računarskih mreža (Nx2) 5
4.1 Kratak pregled OSI modela 5
4.2 Pasivni mrežni elementi 6
4.3 Opšti mrežni uređaji 7
4.4 Hibridni mrežni uređaji 7
4.5 Interfejsi računara 7
5. REED-SOLOMON Kodovi 9
5.1.Karakteristike R.S. koda 10
6. Adsl tehnologije 12
6.1. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 12
6.2. Propusni opseg ADSL -a i njegove odlike 12
6.3. Konfiguracija i odlike ADSL-a kao i ostalih DSL tehnologija 13
6.4. DMT & CAP 15
6.5. DMT – DiscreteMultiTone 15
6.6. Poređenje ADSL-a i kablovskih tehnologija 17
6.7. ADSL standardi 18
6.8. Implementacija ADSL 18
6.9. Druge xDSL varijante 19
6.10. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Une) 20
6.11. Digitalna linija pretplatnika 20
6.12. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 21
6.13. G. Lite 23
7. IPTV 23
8. Šta je IPTV ? 24
9. Šta nije IPTV ? 24
10. IPTV Model isporuke 24
11. Povezivanje sa sličnim tehnologijama - “IPTV nije jedna tehnika ili tehnologija” 25
12. IPTV : Transport Protocol za IPTV 25
13. Tehnologija opreme 25
Slika. Tehnologija opreme IPTV 25
14. Testirano rešenje IPTV mrežne infrastrukture u industriji. 26
Slika. Primer rešenja IPTV mrežne i infrastrukture 26
Zaključak 27
Literatura 28
Uvod
Slika 1. Razvojni tim ARPANET-a
Prva zabeležena ideja računarske interakcije omogućene putem mreže bila je serija dokumenata koju je napisao J.C.R. Licklider 1962. godine. On je zamislio globalno povezan set računara preko kojih bi svako vrlo brzo mogao pristupati podacima i programima sa bilo koje stranice. Ovaj koncept bio je vrlo sličan internetu danas. Licklider je inače bio na čelu istraživačkog tima računarskog istraživačkog programa u DARPA-i (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency), koji je započet 1962. godine. Godine 1969. ARPANET povezuje prva četiri fakulteta u Sjedinjenim Američkim Državama, tako što su istraživači u četiri u Sjedinjenim Državama stvorili prve servere ARPANETA, povezujući Stanford Research Institute, UCLA, University of California Santa Barbara i University of Utah. Tako je nastao internet.
Robert E. Kahn 1972. godine organizovao je veliku demonstraciju ARPANETA na International Computer Communication Conference (ICCC). Bila je to prva javna demonstracija nove tehnologije. Te iste godine, iako u eksperimentalnoj fazi, predstavljena je i elektronička pošta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta