Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Predeli izuzetnih odlika u Zapadnoj Srbiji". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
Zapadna Srbija……………………………………………3
Zaovine…………………………………………………....4
Zlatibor……………………………………………………5
Tara………………………………………………………7
Golija…………………………………………………….13
Pešter……………………………………………………14
Zlatar……………………………………………………15
Povlen………………………………………..………….16
Metohijske Prokletije…………………………………...17
Literatura……………………………………………….19
ZAPADNA SRBIJA
Moravska dolina deli planine Srbije na dve različite zone : zapadnu i istočnu. Planine zapadne Srbije koje pripadaju Dinarskom planinskom sistemu i uopšteno gledano su više i imaju hladniju i vlažniju klimu. Njihovi najviši delovi ostaju pokriveni snegom i do osam meseci godišnje. Četinarske šume smrče (Picea alba) i borova kao i listopadne bukove šume su tipičan oblik vegetacije u njima. Najznačajnije od ovih planina su Tara, Kopaonik, Šara, Zlatar, Zlatibor, Golija i Prokletije. Zahvaljujući gorenavedenim uslovima one su sve i poznati centri zimskog turizma. Planine istočne Srbije su dosta toplije, sunčanije i suvlje sa klimom i vegetacijom koja liči na sredozemnu. Biljni svet odlikuju šume kserotermnih hrastova u nižim predelima i mezofilne bukove šume na većim visinama. Najvažnije među gorama istočne Srbije su Stara Planina, Suva Planina i Homoljske planine. Mnoge od ovih planina zaštićene su kao nacionalni parkovi i zone posebne zaštite.
U predele izuzetnih odlika u Zapadnoj Srbiji mozemo svrstati:
Zaovine
Zlatibor
Tara
Golija
Pešter
Zlatar
Povlen
Metohijske Prokletije
ZAOVINE
Zaovine su šumovito brdsko-planinsko područje uzapadnoj Srbiji, na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Predstavljaju prirodnu sponu planine Tare sa Zlatiborom i Mokrom gorom. Zaovine su šumovito područje brdsko-planinskog karaktera i obuhvata naselje Zaovine sa 28 zaseoka, četiri jezera i kanjon Belog Rzava. Ovo prirodno dobro zauzima površinu 6.264,59 ha; u režimu I stepena zaštite je 58,26 ha, a u režimu II stepena zaštite 1160,13 ha.
Područje obuhvata kotlinu u dolini reke Beli Rzav i njegovih pritoka, hidroakumulaciju u dnu kotline, kao i padine planina Zvijezda, Tara, Zborište i Tetrebića, između kojih je Beli Rzav usekao duboku i teško prohodnu klisuru Sklopovi.
Na ovom području je 1875. Josif Pančić otkrio Pančićevu omoriku, živi fosil biljnog sveta. Na ovom prostoru je zabeleženo 15 % flore Srbije, odnosno oko 600 biljnih vrsta. 55 vrsta se nalazi na preliminarnoj crvenoj listi flore Srbije i Crne Gore, 25 vrsta međunarodno značajnih biljaka, 15 prirodnih retkosti, a 14 vrsta je zaštićeno Cites konvecijom. Preovlađuje bujna šumska vegetacija smrče, Pančićeve omorike, jele, bukve, crnog bora, belog bora i dr.
Najznačajnije vrste su: runolist (Leontopodium alpinum), Nikolićeva kandilika (Aquilegia grata F. Maly subsp. Nikolićii) I Pančićeva poljska mlečika (Euphorbia subhastata).
Najznačajniji predstavnik faune je Pančićev skakavac, reliktna i endemska vrsta insekta koja živi samo na 10 km2 ovog područja. Ovde živi 14 vrsta riba, 6 vrsta vodozemaca, 5 vrsta gmizavaca, 108 vrsta ptica i 36 vrsta sisara. Najznačajniji predstavnici životinjskog sveta su potočna pastrmka, mladica, poskok, lešnikara, leštarka, planinska senica, crna žuna, srna, medved i divokoza.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta