Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Birokratija". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Правни факултет Приштина
У Косовској Митровици
Предмет: Социологија
Семинарски рад
Тема: Бирократија
Садржај
Увод
1
1.
Бирократија и бирократска власт
2
1.1.
Дилеме око појма бирократије
2
1.2.
Бирократски усуд социјализма
4
1.3.
Је ли бирократија нова класа
6
1.4.
Бирократизам као облик отуђених односа
8
1.5.
Паркинсонов закон бирократије
9
2.
Бирократска организација
12
3.
Организација тоталних и дисциплинских институција
18
Закључак
21
Литература
22
Увод
Један од најконтроверзнијих слојева савременог друшлва без сумње је бирукратија . Иако је сам појам већ одавно познат његово значење још увек није до краја разјашњено.
Без обзира на разлике у тумачењу појма бирократије неспорна је чињеница да је њено родно место у државној организацији , односао отуђеном карактеру државае и власти . Сем тога , положај и функција у вршењу власти основна је одредница биракратије.
Међу грађанским ауторима који су настојали да објасне феномен бирократије најразвијенију социолошку концепцију изнео је социолог Макс Вебер . Схватајући је као најсавршенији облик рационалне организације управљања у оквиру државе , привреде и других обиасти друштвеног живота Вебер развија идцалнотипски модел бирократије . Без обзира на многе ограничености , његов идеалао-ипски модел бирократије је значајан , јер је систематски описао неке битне и трајне карактеристике овог друштвцног феномена , начин испољавања , и уопште њену природу у савременом друштву.
Бирократија је слој административних службеника у свим организованим др жавама. Да би вршила својс функције, држава мора да поседује апарат јавне власти (администрацију) као групу људи који у друштвеној подели рада немају других зада така осим да служе (отуда термин службеник) обављању државних функција: управ но-админисшрашивних, војних, полицијских и судских. То су функционални сектори (државни ресори) у којима се обликују разне чиновничке скупине које се једним именом означавају као државна бирократија.
БИРОКРАТИЈА И БИРОКРАТСКА ВЛАСТ
„ Ове странке су дошле да нас моле. Умјесто да провал е у канцеларију и поразбијају све у парампарчад, оне су дошле да моле."
ФРАНЦ КАФКА
„Основна тенденција сваке бирократске мисли је да претвори све пробтеме полилике у пробхме администрације."
КАРЛ МАНХАЈМ
Дилеме око појма бирократије
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta