Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brojalice". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.1. БРОЈАЛИЦЕ
Бројалице, разбрајалице и бројанице представљају веселе текстове изразитог ритма, кадкад на мелодијској подлози од два до три тона. То су прва музичка искуства која деца стичу још у најранијем детињству. Осим што су забавне и лако се памте па их деца и најмлађег узраста воле, бројалице имају битну улогу у развоју дететовог говора и разумевања речи. Слушање и понављање бројалица помаже развоју истанчаности слуха и уче дете препознавању различитих гласова.
Зависно од садржаја бројалице, дете такође може научити различите ствари; попут делова тела, имена и гласова животиња и слично. Деца слушају мајчино певање и уз цупкање или љуљање у њеном крилу спонтано доживљавају музичке садржаје разних цупкалица, љушкалица, тапшалица.
Такође, у свакодневној игри са својим вршњацима несвесно уествују у извођењу једноставних мелодијско – ритмичких мотива разбрајалица, питалица, брзалица и других. Код развијања и обликовања музичких способности ученика, најчешће користимо принцип систематичности, где полазимо од ближих, познатих , једноставних и лакших садржаја, тако да у организованој игри треба искористити те прве музичке доживљаје и искуства деце, односно васпитаника. Због тога су бројалице – музика речи извођења у одговараућем ритму, са или без мелодије, уз равномеран покрет разбројавања, веома битне у раду на развијању осећаја за ритам и интонацију.
Бројалице по садржају делимо на: садржаје са смислом, садржаје без смисла и садржаје са делимичним смислом.
Пример текста бројалице са смислом је ''Трешњица'', Ј.Ј.Змаја:
Трешњице, трешњице ја бих вам чувала
Баш сте ми миле главице глатке
Црвене, малене ал сте ми трешњице,
Као од свиле. Одвише слатке.
Пример текста бројалице без смисла ''Ен, тен, тини'', Народна бројалица:
Ен, тен, тини,
Сава рака тини,
Сава рака тика така,
Елем, белем, буф!
Триф, траф, труф.
Пример текста бројалице са делимичним смислом, ''Елем, делем'', Народна бројалица:
Елем, делем, цедиле,
Меси мама лепиње,
Једну мени дала,
Велика јој хвала.
Према начину извођења и циљева који се постижу њиховим извођењем, бројалице се деле на говорне и певане. Кроз говорну бројалицу развијамо ритам, а кроз певану почињемо са првим певањем, најчешће 2-3 или 4 тона. Како и код једних и код других бројалица доминира ритам речи, то, ради бољег доживљавања и правилног извођења различитих ритмичких трајања, текст треба изговарати или певати разговетно, делећи га на слогове уз обавезне покрете разбројавања.
Веома битан задатак студента а касније и васпитача да пронађе бројалице које се користе, тј.изговарају или певају, у крају у коме студира, а касније исте користи у месту у коме ради.
1.1. Значај бројалице
Бројалице имају битну улогу у развоју дететовог говора и разумевања речи. Слушање и понављање бројалица помаже развоју истанчаности слуха и уче дете препознавању различитих гласова.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta