Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Likovni materijali i tehnike za područje slikanja". Rad ima 29 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


САДРЖАЈ:
УВОД 2
1. ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ 3
2. ЛИКОВНА ПОДРУЧЈА 6
2.1. Цртачке технике 6
2.2. Скулптура – вајање и материјали 9
2.3. Примењена уметност и материјали 11
2.4. Графичке технике 12
3. ТЕХНИКЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЛИКАЊА 13
3.1. Суве технике 15
3.2. Mокре технике 18
3.3. Остале технике 22
4. ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 24
ЗАКЉУЧАК 28
ЛИТЕРАТУРА 29
УВОД
Ликовна уметност је, може се рећи, стара колико и историја човечанства. Јавља се са првим повученим линијама. Створена је из човековог задовољства, али и да се допадне другима, и да изазове дивљење других према ствараоцу. Свако време у историјском развоју човечанства имало је своје схватање уметности као манифестације духа. У античко време и доба ренесансе уметност је схватана као опонашање предмета, облика, стварности уопште. Тежило се томе да једно дело буде дато као одраз лика у огледалу.
На самом почетку свога настајања, уметност је имала обредно и религиозно обележје. За ту уметност је карактеристично и то да је слична уметности дечјег стварања. И првобитни човек, као и данашње дете, прво "воли симетрију, па боју, паралелне и изукрштане црте, а кад почне да црта, оно шара најпре силуете животиња, па тек доцније оно црта људе и биљке".
У овом раду, посебну пажњу посветићемо ликовним материјалима кроз историју као и сликарским техникама.
У првом делу рада упознаћемо се са основним ликовним елементима и материјалима. Ликовни елементи су елементи који се користе у различитим односима при обликовању ликовне композиције. У ликовне елементе спадају: тачка, црта (линија), боја, површина, текстура, простор, волумен. Материјали који се користе при стварању дводимензионалног ликовног дела (слике) неодвојиви су од самог стваралачког процеса.
У другом делу рада посебну пажњу посветићемо ликовним подручијима, односно цртачким техникама, вајарству, примењеној уметности и графичким техникама.
Трећи део рада посвећен је сликарским техникама, које се деле на суве технике, мокре технике и остале технике. Свакој техници посветила сам пуно пажње и детаљно обајаснила сваку технику, као и материјале који се користе. За сваку технику дала сам сликовни опис са именима аутора.
ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ
Ликовни израз је материјализован јер се уметник служи изабраним материјалом. Избор материјала зависи од тога коју ће технику уметник да користи.
Термин „техника у ликовном стварању користи се за указивање на начин или варијанту коричења ликовног материјала.
Ликовни материјали и технике се не могу користити без прибора за цртање, сликање и обликовање. То су подлоге за цртање, сликање и обликовање; лепила, везива, оловке, фломастери, туш, акврели, темпере, воштане креде, пластелин.
Подлоге могу бити папир, текстил, вуна, канап, жица, природни плодови, картонска амбалажа и стиропор, пластична амбалжа, отпаци од коже и скаја, сунђер и др.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta