Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Černozem". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу
СЕМИНАРСКИ РАД
Прокупље, децембар 2008. године
Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних
студија у Прокупљу
СЕМИНАРСКИ РАД
Чернозем
Прокупље, децембар 2008. године
Чернозем
Садржај:
Увод ............................................................................................................................................................................ 1
Теоријски део .............................................................................................................................................................2
Чернозем ...............................................................................................................................................................2
Услови образовања ............................................................................................................................................. 2
Педогенетски процесе ........................................................................................................................................ 3
Својства ................................................................................................................................................................ 3
Пољопривредна вредност и начин коришћења ................................................................................................ 5
Закључак .................................................................................................................................................................... 6
Литература ................................................................................................................................................................ 7
Увод
Земљиште је станиште за многе организме, извор воде и минералних материја за биљке, извор енергије итд.У земљишту се налазе и вода и ваздух између којих постоји динамичка равнотежа која ствара услове за живот.
Земљиште се састоји од минералних материја (око 45%), органских материја (око 5%), ваздуха (25%) и воде око (25%).
Док минералне материје представљају скелет земљишта, органске су основни извор енергије за животну активност земљишних организама и услов опстанка биљака. Основни фактор плодности је органска компонента – хумус. Он је продукт непотпуног распадања остатака биљака и животиња при чему се делимично минерализују под утицајем бактерија, гљива.
Човек је од памтивека зависан од земљишта, као што је и земљиште у извесној мери зависно од човека и начина коришћења. Стога, историја бележи падове великих цивилизација у прошлости управо због погоршања земљишта током вековног нерационалног коришћења, често и злоупотребе.
Земљишта су у природи веома разноврсна, са безброј различитих форми. Педологија, слично осталим природним наукама, разврстава то мноштво земљишта на групе различитог ранга ( редови, класе, типови, подтипови и др.)
Према модификованој верзији класификације земљишта Југославије, Шкорић, Филиповски, Ћирић, 1985. год. Чернозем је аутоморфно земљиште и припада другој класи тј. Хумусно акумулативним земљиштима А-С или А-R профила.
Ред аутоморфних земљишта укључује ова земљишта која су настала и развијају се уз влажење само атмосферским талозима, а процеђивање воде кроз земљиште је слободно, без дужег задржавања у профилу.
-1-
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta