Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cementna industrija i životna sredina". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK Akademska 2011/2012.
EKOLOŠKI FAKULTET
-HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE-
SEMINARSKI RAD
Cementna industrija i životna sredina
Travnik, Mart, 2012.godine
Sadržaj :
Uvod ....................................................................................................................2
Pojam cement i cementna industrija .....................................................................3
Uticaj cementne industrije na ljudsko zdravlje i životnu sredinu ..........................4
Bolesti i alergije koje su uzrokovane opasnim česticama iz cementne industrije .4
Mjere smanjenja emisije zagađujućih supstanci .................................................5
Upotreba alternativnih goriva u cementnoj industriji ..............................................5
Zašto su baš cementare, a ne druge fabrike, najpogodnije za korišćenje AG? ...6
Vrste otpadnih materijala koje mogu da se koriste kao alternativne sirovine za proizvodnju klinkera ........................................................................................7
Uloga cementne industrije BiH u sistemu upravljanja otpadom .............................9
Zaključak ......................................................................................................................10
Literatura ........................................................................................................................11
Uvod
Tema ovog mog seminarskog rada je bila Cementna industrija i životna sredina. Imao sam zadatak da napišem šta je to cement i cementna industrija, zatim koje su to posljedice i koristi cementne industrije, naravno ako ih ima. Također sam imao zadatak da napišem kako i na koji način cementna industrija zagađuje životnu sredinu kao i to koja su rješenja najpovoljnija da bi se to spriječilo koliko god je moguće.
Pojam cement i cementna industrija
Naziv cement susreće se u graditeljskoj praksi kao skupno ime za sve vrste veziva koje imaju izrazito hidraulična svojstva. Ova hidraulična svojstva cementa posljedica su reakcija hidratacije njegovih konstituenata, pri čemu nastaju različiti stabilni hidratni i u vodi netopljivi ili vrlo slabo topljivi spojevi kao što su kalcij- silikat hidrati, kalcij-aluminat hidrati ili kalcij-aluminat-ferit hidrati te spojevi sa sulfatima. U nastalim hidratima voda nije vezana kao molekularna voda, H2O, već u obliku OH grupa iz čega proizlazi i stabilnost tako nastalih spojeva. Proces hidratacije kao osnova procesa vezivanja i stvrdnjavanja svakog veziva, pa tako i cementa podrazumjeva reakciju između vrlo fino usitnjenog veziva tj. cementa (cementni klinker + gips ili cementni kliker + gips + drugi dodaci) i vode pri čemu nastaju produkti hidratacije s vezivnim svojstvima. S obzirom na uporabu cementa kao veziva u graditeljstvu, a posebno u suvremenom graditeljstvu gdje se od veziva traži da udovolji nizu posebnih zahtjeva s naglašenim vezivnim svojstvima u različitim uvjetima primjene, današnja suvremena tehnološka proizvodnja cementa omugućuje proizvodnju različitih vrsta i tipova cementa koje su standardizirane i prema Standardima može ih se različito podijeliti.
A cementna industrija je postrojenje gdje se proizvodi cement kao i druge vrste veziva koje se koriste u graditeljstvu. Kod nas u Bosni i Hercegovini postoje dva takva postrojenja i to u Kaknju i Lukavcu.
Uticaj cementne industrije na ljudsko zdravlje i životnu sredinu
Porast teških endokrinih poremećaja, smanjenje i poremećaji imuniteta, porast karcinoma i hormonalnih poremećaja i brojne druge teške štete za zdravlje ljudi koje uzrokuju dioksini, živa, teški metali i  ostali otrovi ne može se izbjeći, premda nitko to neće epidemiološki pratiti kao što ni prijelaz od ugljena na petrolkoks nitko nije adekvatno pratio. Razlozi za povećanje utjecaja sljedeći su:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta