Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza kompanije Metalac". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadržaj
Uvod …2 Istorija kompanije …3 Okruženje …5 3.1. SWOT analiza …5 3.2. PEST analiza …7 Portfolio koncept – BCG matrica …8 Vlasnička struktura ...10 Politika kvaliteta ...11 Korporativna odgovornost kompanije …12 Rezime …14 Literatura …15
Uvod
Ovaj rad ima za cilj da približi kompaniju Metalac Holding iz Gornjeg Milanovca. Ova kompanija u poslovnim krugovima važi za jednu od retkih koja uspeva da odoli pogubnom uticaju krize i da i u ovim teškim vremenima ostvari rezultat kojim bi mogla da se pohvali. Iako je prva asocijacija na Metalac kvalitetno i sigurno posuđe, Metalac je zapravo mnogo više od proizvođača posuđa i ima širok proizvodni program.
Upravo iz tih razloga, odabrala sam ovo preduzeće. Ideja rada je da najpre prikaže razvoj kompanije, od samih začetaka do danas. Put koji je prešla kompanija da bi bila na današnjoj poziciji je svakako zanimljiva i može biti poučna za druge kompanije koje su tek u razvoju.
Nakon kratkog pregleda istorije kompanije, u radu će se dalje prikazati kakav je proizvodni program Metalca, koje su njegove osnovne prednosti u odnosu na konkurente, kakvo je ponašanje prema kupcima i krajnjim potrošačima proizvoda, ponašanje prema dobavljačima i drugim interesnim grupama.
Takođe, u radu će biti prikazan odnos kompanije prema okruženju, društvena odgovornost, vlasnička struktura i svi drugi aspekti koji bi trebalo da pomognu da se prikaže šta to čini kompaniju Metalac liderom na tržištu.
2. Istorija kompanije
Kompanija Metalac ima dugu istoriju. Kompanija je osnovana 1959. godine, u Gornjem Milanovcu, gde se i danas nalazi. Prve aktivnosti kompanije su bile usmerene na bravarske i limarske poslove. Međutim, još i tada čelni ljudi Metalca su znali da prepoznaju šansu za uspeh. Naime, već naredne godine, Metalac počinje da se bavi izradom emajliranog posuđa. Upravo po ovoj delatnosti je i danas najprepoznatljiviji.
Od osnivanja, veliki akcenat je stavljan na usavršavanje proizvodnih procesa, automatizaciju proizvodnje, postizanje visoke produktivnosti, a sve uz najveći kvalitet proizvoda. Sve ove aktivnosti su već sedamdesetih godina prošlog veka dovele do toga da Metalac počne da izvozi svoje proizvode na evropsko tržište i pronalazi dalje mogućnosti za prevazilaženje ograničenja za plasman proizvoda na inostrana tržišta.
Poslednjih godina 20-og veka, Metalac proširuje svoj proizvodni program, vrši se transformacija u vlasničkoj strukturi, i sve aktivnosti se usmeravaju u unapređenje i jačanje izvoza.
Pored proizvodnog programa emajliranog posuđa uvodi se inox posuđe, unapređuje se proizvodnja bojlera i grajača, izrađuju se elementi za sudopere i počinje sa proizvodnjom kartonske ambalaže. Stavljen je veliki akcenat na uvođenje standarda kvaliteta. Tako je uveden ISO Standart 9001, kao i međunarodni standard kvaliteta TUV-ISO 9001.
Kada su postignuti ciljevi na unapređenju proizvodnje, Metalac je pokrenuo brojne aktivnosti na polju poboljšanja prodaje i širenja prodajne mreže. U svim većim gradovima su otvoreni prodajni centri, kako na teriotoriji Srbije, tako i u Crnoj Gori.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta