Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mašina za berbu kukuruza". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ŠABAC
MAŠINE I UREĐAJI
Tema:
MAŠINA ZA BERBU KUKURUZA
ŠABAC 2009
S a d r ž a j:
ISTORIJAT RAZVOJA BERAČA
DELOVI KOMBAJNA ZA BERBU KUKURUZA
Uređaj za otkidanje klipova
Uređaj sa parom otkidačkih valjaka
Uređaj sa parom valjaka za uvlačenje stabljike i parom mirujućih ploča za otkidanje klipa
Uređaj za komušanje klipa - komušaljka
3. TEHNOLOGIJA RADA BERAČA
4. LITERATURA
MAŠINA ZA BERBU KUKURUZA
-BERAČ-
Da bi se berba uspešno obavila, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
- da je kukuruz otporan na poleganje
- da je hibrid ujednačenog zrenja
- da je setva precizno obavljena
- da kukuruz nije zakorovljen
- da je dobro učvršćen u korenu
- da su klipovi približnih veličina
1. ISTORIJAT RAZVOJA BERAČA
Svakako da postoje i drugi uslovi koji utiču na mogućnost obavljanja kvalitetne berbe kukuruza kao što su vremenski uslovi rada na koje čovek ima najmanji uticaj. Prvi izumitelj berača smatra se Quincy oko 1850.god. Kratko vreme posle njega izumeo je W.Watson iz Čikaga, dok je barač sa valjcima masovno počeo da se proizvodi 1930.godine, a samohodnih berača proizvodnja je počela 1950.godine.
U Srbiji je tek 1961.godine počela proizvodnja jednorednog berača u ZMAJ-u, koji je bio berač bez komušanja, dok se za komušanje koristila stacionarana komušaljka.
1962.godine napravljen je u ZMAJ-u dvoredni berač, a tek 1965.godine dvoredni berač - komušač vučenog tipa koji je imao i dodatnu opremu - krunjač. 1972 godine počela je serijska proizvodnja nošenog jednorednog berača - komušac u ZMAJ-u.
Konstruktivne izvedbe berača:
Prema broju tehnoloških operacija barači mogu biti:
1.berači (koji vrše samo berbu)
2.berači - komušači (vrše berbu i komušanje klipova)
3.berači krunjači (vrše berbu komušanje i krunjenje)
Prema načinu prikopčavanja:
1. nošeni
2. vučeni
3. adaptirani kombajni
Prema broju redova:
1. jednoredni
2. viseredni
2. DELOVI KOMBAJNA ZA BERBU KUKURUZA
Sastoji se od sledećih delova:
- ram, točkovi, poteznica
- uređaj za otkidanje klipova
- uređaj za komušanje klipa - komušaljka
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta