Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Međunarodni transport". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Predmet: LOGITIKA U SAOBRAĆAJU
MEĐUNARODNI TRANSPORT
-Seminarski rad-
TRANSPORT
1.1. Pojam transporta
Pod transportom u užem smislu se podrazumeva prevoz stvari sa jednog mesta na drugo.
Pod Transportom u širem smislu se podrazumevaju sve aktivnosti neophodne za obavljanje prevoza i drugih prevoznih radnji, čuvanje i obezbedjenje stvari i dokumentacije tokom transportnog procesa.
Transport se može posmatrati kao:
ulazni transport,
unutrašnji transport,
izlazni transport.
Ulazni transport se odnosi na transport materijala proizvodenih unutar kompanije i transport materijala nabavljenih iz spoljašnjih izvora. Transport materijala proizvedenih unutar kompanije se obavlja unutrašnjim transportom, a transport materijala nabavljenih iz spoljašnjih izvora se obavlja spoljašnjim transportom.
Transport poluproizvoda se uvek obavlja unutrašnjim transportom sledom pogon - unutrašnje skladište - pogon - izlazno skladište.
Izlazni transport se odnosi na transport proizvoda, koji se može obaviti delimično unutrašnjim, a delimično spoljašnjim trasnportom.
1.2. Funkcije i efekti transporta
Transportom se obavlja prevoz, pretovar, utovar, istovar i čuvanje materijala, poluproizvoda i proizvoda u toku navedenih radnji.
Veza transporta i skladištenja je direktna. Skladištenje je efikasnije ukoliko se:
objedine isporuke,
adekvatno koristi prostor u prevoznom sredstvu,
odaberu adekvatne rute.
Objedinjavanjem isporuka smanjuje se potrebna količina rada i vremena isporuke za veći broj proizvoda. Nema potrebe za ponavljanjem operacija isporuke.
Transport oslobađa skladišni prostor od proizvoda koji se čuvaju do momenta potrošnje i podiže frekvenciju zaliha. Koliko se efikasno proizvodi prevezu i sačuvaju tokom prevoza, toliko zalihe bivaju blagovremeno popunjene.
Prevremen transport dovodi do veće količine materijala na zalihi, koji „čeka" na proizvodnju ili do veće količine zaliha proizvoda na prodajnom mestu. Ma koliko prevremeno, nikada ne može da dovede do rasta troškova zaliha, koliko može nabavka, čije vreme ni količina nisu optimalni.
Zakasneli transport, i pored efikasno obavljene funkcije snabdevanja, može dovesti do zastoja u proizvodnji ili prodaji. MRP koncept upravljanja proizvodnjom i zalihama predviđa sigurnosni nivo zaliha, kojim eliminiše mogući negativan uticaj transporta na proizvodnju ili prodaju.
Transport doprinosi zadovoljstvu potrošača, ponudom pravih proizvoda na pravom mestu, tj. mestu na kojem potrošač očekuje proizvod u traženoj količini i obećanim performansama.
Uslovi za obavljanje transporta
Za obavljanje transportnih aktivnosti neophodno je postojanje:
transportnih sredstava,
transportne infrastrukture,
opreme za manipulaciju u transportu,
obučenih kadrova.
Transport dobija podršku od skladišne infrastrukture. Adekvatan skladišni prostor je opremljen skladišnom opremom i opremom za manipulaciju.
Skladišta prate parking prostori za unutrašnja i spoljna trasnportna sredstva i prostorom namenjenom higijensko zdravstvenoj brizi vozača. Na njima se obavlja popravka, pregled i opskrba vozila gorivom i preventivna higijensko-zdravstvena zaštita nosioca/izvršioca transportnih aktivnosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta