Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Razvoj urbanističkih koncepcija u XIX veku i njihovo prodiranje u praksu". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Београду – Географски факултет
Основне студије: Просторно Планирање
Предмет: Историја просторног планирања
СЕМИНАРСКИ РАД
РАЗВОЈ УРБАНИСТИЧКИХ КОНЦЕПЦИЈА У XIX ВЕКУ И ЊИХОВО ПРОДИРАЊЕ У ПРАКСУ
Београд, 23.11.2010. године.
Садржај:
1. Увод
1.1 Урбанизам X(X века....................................................................................3
2. Разрада
2.1 Индустријска насеља......................................................................... .........4
2.2 Вртни град....................................................................................................5
2.3 Социјални и урбанистички преокрет у градској стамбеној изградњи.........................................................................................................................8
3. Закључак.....................................................................................................................9
4. Литература.................................................................................................................11
УРБАНИЗАМ XIX ВЕКА
После Индустријске револуције већина европских градова трпела је хаотичан, бесплански развој који је настао услед неогранииченог либерализма. У том периоду уследила је изградња индустријских предузећа у насељеној зони града, увођење железничких постојења, великих складишта међу блокове стамбених зграда, школа и других друштвених установа, што је довело до развоја урбанистичке критике.
Важан и актуелан задатак урбанизације земље састоји се у стварању новог типа пољопривредних насеља који ће по начину производње, индустријском прерадом пољопривредних производа, и по развијености културног живота имати градски карактер. Урбанизам има значајну улогу у остварењу социјалне политике читаве земље, у реализовању главних циљева социјалистичког друштва. Са таквим друштвеним значајем урбанистичка делатност је укључена у друштвене планове економског и културног развитка читаве земље. Основни задатак урбанизма је ставрање здраве, удобне, привлачне животне средине, са довољно слободних зелених простора који прожимају све делове града. Чврста веза између планирања економског развоја земље и урбанистичке делатности јасно се изражава у регионалном, просторном планирању, које обезбеђује свестрано и рационално искоришћавање природних богатстава и економско унапређење неразвијених региона. Тако се упоредо са остварењем економског развоја земље, шири мрежа културних центара и подиже животни стандард у неразвијеним областима.
Деветнаести век је у историји остао запамћен као период у коме су се одиграле бурне економске и друштвене промене. Индустријализација и са њом повезана урбанизација дале су особен печат том новом добу, те је индустријско друштво постало урбано. Током (VI(( и ((( века догодиле су се значајне друштвене промене на глобалном нивоу. Дошло је до индустријске револуције, затим до многих научних открића, као и до развијања капиталистичких односа и специфичног формалистицког погледа на свет. Као последица тих промена појавила су се два специфична типа насеља:
• индустријска насеља и
• капиталистичка насеља.
За ((( век се често каже да је то било златно доба савршенства. Ако се зна да савршенства настају у кризним историјским периодима, као израз незадовољства постојећим стањем, онда није нимало чудно што се управо у Лондону, на самом крају деветнаестог века, родила савршена идеја вртног града. Та концепција је одиграла веома важну улогу у урбанизму ((( века, а њен аутор Ебенезер Хауард, се сматра једним од зачетника модерног урбаног планирања.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta