Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Birokratija". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
NOVI SAD
Predmet: TEORIJA ORGANIZACIJE
Seminarski rad
»BIROKRATIJA«
29.03.2012.
SADRŽAJ:
UVOD......................................................................................................2
I POJAM BIROKRATIJE....................................................................3
ISTORIJSKI RAZVOJ BIROKRATIJE............................................4
II TEORIJSKO SHVATANJE BIROKRATIJE MAKSA
VEBERA..............................................................................................5
PRINCIPI BIROKRATSKE ORGANIZACIJE..................................6
KARAKTERISTIKE IDEALNOG TIPA BIROKRATIJE..................7
TIPOVI LEGITIMNE VLASTI...........................................................8
KRITIKE VEBEROVE TEORIJE.....................................................8
III FORMALNI I NEFORMALNI ODNOSI U BIROKRATIJI......10
ZAKLJUČAK.......................................................................................12
LITERATURA......................................................................................13
UVOD
Birokratija je savremena prateća društvena pojava (najčešće negativna) koja se postepeno razvijala kroz istoriju, zajedno sa razvojem društva. Što je bio splet društvenih institucija složeniji, to je mogućnost pojave birokratije i birokratskih formi bila veća. Složenost funkcija upravljanja društvenim poslovima omogućavala je da se jave neke negativne pojave u vidu uzurpacije prava i poslova legalne vlasti i privilegija koja dolaze uz ta prava i poslove, od strane pojedinaca ili grupa odnosno, manjeg sloja ljudi. Već duže vreme se u nauci takve negativne pojave privilegovanih i izdvojenih od društva pojedinaca i grupa nazivaju birokratijom i birokratizmom.
Birokratija predstavlja i neiscrpnu temu proučavanja sociologa, politikologa, teoretičara prava i drugih koji imaju različite i često dijametralno suprotne stavove o mnogima njenim aspektima, počevši od određivanja samog pojma, preko utvrđivanja karakteristika i principa putem kojih se ispoljava, pa do davanja vrednosnog suda i ocene.
I
POJAM BIROKRATIJE
Pojam birokratije je mnogo puta definisan, ali s obzirom na složenost ovog društvenog fenomena, ni do danas ne postoji opšteprihvaćena definicija. Takođe, jedni birokratiju određuju kao negativnu, dok je drugi smatraju normalnom pojavom.
Etimološki, birokratija označava kancelarijsku vladavinu odnosno, vladavinu ljudi iz kancelarije, činovnika. Naime, termin birokratija skrojen je od francuske reči biro koja označava vunenu tkaninu (zelenu čoju) koja se stavljala na kancelarijske stolove.Vremenom je taj termin dobio šire značenje i danas se proteže na kancelarije (kabinet, ured, radna soba). Na ovu francusku reč dodaje se sufiks „kratija“ što znači vladavina, vladati. Inače, termin birokratija je prvi put upotrebio, 1745. godine, francuski fiziokrata Vinsan de Gurnej. Označiti birokratiju kao vladavinu činovnika, birokrata je isuviše šturo i nedovoljno, pa su teoretičari prava, sociolozi i politikolozi sagledavali ovaj fenomen iz više aspekata. Tako se današnje shvatanje birokratije može determinisati na sledeće načine:
konstituisao u državi ili nekim drugim privilegovanim organizacijama i taj sloj se održava pomoću funkcija i sile.
Birokratija je sistem ili splet društveno-političkih odnosa u kojima su
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta