Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Argumenti za i protiv kazne zatvora". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM
TEMA: ARGUMENTI ZA I PROTIV KAZNE ZATVORA
SADRŽAJ:
UVOD 3
CILJ KAZNE ZATVORA 5
ARGUMENTI PROTIV KAZNE ZATVORA 7
Osporavanja kazne zatvora 7
Negativan uticaj na zatvorenike 8
Zatvorenička zajednica 11
Prenatrpanost zavoda i cijena izvršenja 12
Zavodske pobune i nasilje među zatvorenicima 13
Alternative kazni zatvora 15
Uslovna osuda 17
Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom 18
Mjere bezbjednosti 19
Novčana kazna 21
Sudska opomena 23
Rad u korist zajednice 24
Kućno zatvaranje 25
Elektronski nadzor 27
ARGUMENTI ZA KAZNU ZATVORA 28
ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 30
UVOD
Smatra se da je kazna zatvora odnosno ograničenje slobode prestupnika odlukom suda u postupku u kome je utvrđeno da se radi o učiniocu krivičnog djela, nastala negdje na prelazu iz Srednjeg u Novi vijek.
I prije ovoga je postojao način kažnjavanja lišenjem slobode. Mnogi srednjovjekovni gradovi su imali lokalne tamnice, po pravilu veoma male, u koje se moglo smjestiti do 34 lica. Ovakav način zatvaranja lica je imao veoma veliki značaj u doba dominacije inkvizitorskog postupka, jer su zatočenici izlagani raznim oblicima mučenja i torture kako bi se od njih iznudilo priznanje. Ovakvo zatvaranje se koristilo i kao supsidijarna mjera za neplaćeni dug ili novčanu kaznu, a izuzetno se koristilo za zatvaranje jeretika i političkih protivnika. Današnje kaznene ustanove potiču upravo od takvih tamnica, u koje su zatvarana lica, koja je po tadašnjim shvatanjima trebalo „popraviti“. U Engleskoj su u XVII vijeku postojali takozvani radni domovi (workhouses) u kojima su boravila lica o kojima se niko nije želio starati, skitnice, radnici otjerani sa drugih imanja, duševno i tjelesno bolesna lica, koja su tu dobijala hranu, ali nisu smjeli napuštati te domove i morali su veoma naporno da rade.
Krajem XVIII i početkom XIX vijeka kazna lišenja slobode se javlja kao posebna mjera u registru krivičnih sankcija, a sa njom i kazneni zavodi kao ustanove za njeno izvršenje. Razlozi za pojavljivanje kazne lišenja slobode su razni, a tradicionalno se navode sledeći:
Humanistička nastojanja da se nađe zamjena za brutalne smrtne i tjelesne kazne
Promjene u skali društvenih vrijednosti (samo oduzimanje slobode se smatra dovoljnom kaznom za većinu krivičnih djela) i
Promjena, od strane urbanizacije i industrijalizacije, odnosa prema kažnjavanju koji je imao seoski čovjek: umjesto ubijanja ili sakaćenja, traži se njegovo zatvaranje kako bi bio kontrolisan i disciplinovan.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta