Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Autoritet menadžera". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Osnove menadžmenta
Seminarski rad
.
Datum predaje: 20.01.2012
Beograd,
januar, 2012
UVOD................................................................................................................ str.2
Moć i ispoljavanje moći......................................................................................str.4
Korišćenje – ispoljavanje moći .......................................................................... str.5
ZAKLJUČAK.................................................................................. str.12
LITERATURA................................................................................. str.18
2
UVOD
Reč moć ima vise značenja. Tako u latinskom jeziku reč “potentia” znači moć ili sila,
a “potestas” vlada, vlast, … U francuskom jeziku reč “puissance” znači moć, snaga, jačina,
oblast, državu, silu… Moć ima sledeca značenja: filozofsko, psihološko, lingvističko, teološko,
antropološko, sociološko, pravno. Ono što interesuje filozofiju kada je reč o moći jeste
njena suština. Prema filozofskom shvatanju izdvajaju se tri određenja moći: moć kao puka
moć, mođ kao nadmoć i moć kao mogućnost.
Moć kao puka moć neutralna je u odnosu na čoveka i predstavlja moć opstanka,
pokretanja i razvoja. Moć kao nadmoć ispoljava se u načinu vladanja, zapovedanja,
upravljanja, prisvajanja, a podrazumeva i hijerarhiju i zavisnost. Moć kao mogućnost pre
svega se odnosi na čovekove stvaralačke potencijale, jer je stvaralaštvo samo po sebi moć.
Za sociološko shvatanje najbitnija su dva značenja moći: moć pojedinca u odnosu na
društvene grupe i društvo i moć društvenih grupa u društvu. Ali nešto što je najbitnije za
svakog sociologa jeste kakve posledice po društvo izaziva moć društvenih grupa i moć
pojedinca. Tomas Hobs je prvi obradio pojam moći i po njegovom misljenju moć coveka čine
sredstva koje on trenutno koristi radi proizvodnje dobara. Za njega je moć originalna ili
instrumentalna. Za Hobsa najveća ljudska moć je moć države ili moć najvećeg broja ljudi.
Čovekovu prirodnu moć čine njegove duhovne i telesne vrline. Ključni i središnji pojmovi
Za moć je karakteristično nametanje volje uprkos otporu, a za vlast izvršavanje zapovesti.
Moć se demonstrira, a vlast se postupno i relativno dugo učvršćuje.
Moć je sposobnost da se utiče na druge ljude, da se menja stav ili ponašanje
pojedinaca ili grupa. Što je veća sposobnost da bi se ostvarile vlastite želje i da bi se
zahvaljujući tome ostvario određeni cilj, to je moć veća. Upravo zbog toga reč moć ima
zdravorazumsko značenje da se ne mora posebno definisati i pojasniti. Skoro sve definicije
moći ne daju odgovor na mnoga zanimljiva pitanja kao što su:
- Kako se vlastita volja nameće drugima i kako ti drugi pristaju da im ona bude
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta