Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Drevna Asirija". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Asirija
Seminarski rad
Slika 1.Satelitska slika središnjeg dijela Asirije (Izvor: www.wikipedija.org)
Sadržaj
Uvod.............................................................................................................................3
1. Asirija.......................................................................................................................4
1.1. Položaj, klima i prirodna bogatstva..................................................................4
1.2. Rani gradovi.....................................................................................................4
1.3. Državno uređenje i gospodarstvo.....................................................................5
1.4. Pravni sustav i religija......................................................................................6
2. Staroasirsko razdoblje .............................................................................................6
2.1. Staroasirske trgovačke kolonije ......................................................................6
2.2. Horijci i kraljevstvo Mitani .............................................................................7
2.3. Uspon Asirije ..................................................................................................7
3. Srednjoasirsko carstvo ............................................................................................7
4. Novoasirsko carstvo.................................................................................................8
4.1. Asirija i Urartu.................................................................................................9
5. Kasnoasirsko carstvo...............................................................................................9
5.1. vojska.............................................................................................................10
Zaključak....................................................................................................................11
Literatura....................................................................................................................12
Uvod
Asirija je u isto vrijeme i zemljopisni i politički pojam. U zemljopisnom smislu, riječ je o sjevernom dijelu Mezopotamije, čijim se središtem obično označava trokut što ga čine Kurdsko gorje na sjeveru, rijeka Tigris na zapadu, te gornji tok rijeke Zab s istoka, koja se potom ulijeva u Tigris, čineći tako najjužniji krak toga trokuta. Unutar ovog trokuta, ili vrlo blizu njemu, smjestili su se svi važni gradovi toga kraja: Ašur, Niniva, Arbela i Kalah. Kroz povijest narodi koji su obitavali na ovom području uspjeli su proširiti svoj utjecaj na čitavo šire područje Asirije, čiji južni kraj označuje točka gdje se Eufrat i Tigris najviše približavaju, otprilike u visini današnjeg Bagdada.
Istočnu su granicu označavale padine brda Zagros, sjevernu granicu Kurdsko gorje, a zapadnu Sirijska pustinja. U današnjem političkom smislu čitav središnji dio Asirije nalazi se unutar Iraka, dok se šira Asirija protezala u današnju južnu Tursku i istočnu Siriju.
1. Asirija
1.1. Položaj, klima i prirodna bogatstva
Krajolik Asirije označen je visokim gorjima - Kurdskim gorjem i planinom Zagros, koje dostižu visinu od 3.600 m. Središnja je Asirija blago brežuljkasta, a zapadno od Tigrisa nalazi se polupustinjsko područje. Tigris je glavna rijeka s nekoliko pritoka, a sve su rijeke brze i nepogodne za plovidbu. Skele i čamci mogu se koristiti na Tigrisu tek južno nizvodno od Mosula.
Klima je izuzetno ugodna s toplim ljetima i svježim zimama, dok su proljeća i ljeta duga i umjerena. Padaline su redovite i dostatne za održavanje bogate vegetacije, tek južnije od grada Ašura postaju rjeđe. Pretpostavlja se da su u 2. tisućljeću p.n.e. na području Asirije još uvijek postojale prostrane šume bogate vegetacijom i faunom, te da je tlo bilo plodnije no danas.
Među bogatstva Asirije valja ubrojiti ponajprije zemlju i vodu, što omogućuje razvoj poljoprivrede i stočarstva. Usto, rijeke su bile bogate ribom, dok su na brežuljcima uspijevali vinogradi. Od materijala, koristila se glina za izradu opeka, te mosulski mramor. U polupustnjskom dijelu postoje zalihe soli.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta