Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbednosni sistem Republike Srbije". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UVOD
Međunarodni položaj Republike Srbije je složen i veoma težak, ne samo zbog svog užeg okruženja. Centri svekolike moći u svetu nastojali su i nastoje da razbiju Srbiju kao državu, ne dozvoljavajući njeno stabilizovanje, zato što je ona objektivna smetnja imperijalnim namerama i ciljevima prema Balkanu, jugoistoku i jugu Evrope.
Pristupanje Evropskoj uniji je jedan od najvažnijih prioriteta spoljne politike svih zemalja Zapadnog Balkana. Uzimajući u obzir tu činjenicu kao i značaj zajedničke spoljne bezbednosne politike Evropske unije, a posebno njenog glavnog elementa – Evropske bezbednosne odbrambene politike, postoji realna potreba za predstavljanjem Evropske bezbednosne odbrambene politike, određenim grupama ljudi u zemljama Zapadnog Balkana kroz različite specijalističke obuke, naročito onima koji se bave pitanjima spoljne i bezbednosne politike.
BEZBEDNOSNI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE
Bezbednost u najširem političkom smislu obuhvata mere i aktivnosti čuvanja i zaštite od ugrožavanja nezavisnosti i integriteta jedne zemlje ( države,nacije) i unutrašnjeg ustavnog i pravnog poretka. U prvom slučaju govori se o spoljnoj, a u drugom o unutrašnjoj bezbednosti. Podela bezbednosti prema objektu zaštite je na:
Državnu bezbednost
Opštu bezbednost
Kolektivnu bezbednost
Imovinsku bebednost
Pojam drzavne bezbednosti obuhvata prevenciju protiv krivičnih dela kojima se ugrožava državna bezbednost, tj. političkih krivičnih dela, otkrivanje pripremanja ovih dela i predupređivanje njihova izvršenja, otkrivanje izvršenih dela ove vrste i gonjenje njihovih izvršilaca, uključujući sve vrste delatnosti i mera da se navedeni ciljevi ostvare.
Zastita državne bezbednosti u Republici Srbiji je zadatak organa unutrašnjih poslova,tj. službe državne bezbednosti kao specijalizovane grane unutrašnjih poslova. Ona je organ uprave podređen Ustavu, zakonima i političkoj kontroli i predstavničkih političko-izvršnih tela.
Pojam opšte bezbednosti obuhvata zaštitu ličnih, političkih, imovinskih i drugih prava i slobode građana od kriminalnog uskraćivanja njihova korišćenja. Prava i slobode čine glavnu sadržinu političkog sistema Republike Srbije, i njihova zaštita u našem društvu ima veoma bitan značaj.
MEĐUNARODNI ODNOSI REPUBLIKE SRBIJE
POJAM MEĐUNARODNIH ODNOSA
Pod međunarodnim odnosima podrazumevaju se odnosi koji se uspostavljaju na međunarodnom polju između država i naroda, društveno političkih snaga i pokreta, političkih, ekonomskih kulturnih, socijalnih i drugih organizacija kao i pojedinaca. Predmet međunarodnih odnosa nije približno tačno određen, jednostavno zato što je ovo područje političkog saznanja u uskoj povezanosti sa srodnim disciplinama kao što su: međunarodno pravo, ekonomski odnosi sa inostranstvom, socijalna psihologija i drugo…Dakle iz ovoga mozemo zaključiti da je zadatak međunarodnih odnosa kako pronaći u dinamici bržih i svetskih kretanja one osnovne kategorije, zakonitosti i tendencije koje određuju taj razvoj i odrediti osnovne činioce uz čiju se pomoć taj razvoj ostvaruje. Tokom XX veka dolazi do promene u unutrašnjoj prirodi nerazvijenih kapitalističkih zemalja, stvaranje niza novih nezavisnih država, usavršavanje nuklearnih oružja koje dovodi u pitanje opstanak čovečanstva i jazu koji nastaje između ekonomskih razvijenih i nerazvijenih područja sveta. Međunarodni faktor igra sve veću ulogu u unutrašnjem razvoju pojedinih zemalja. Sve to je izazvalo potrebu regulisanja međunarodnih odnosa koja podrazumeva ravnopravnost, svestranu saradnju, odricanje od upotrebe sile i ulaganje zajedničkih napora preko međunarodnih organizacija, kako bi se suzbila neravnopravnost i primena sile koju još koriste drzave koje ne žele da se odreknu privilegovanog položaja, koji su obezbedile u prošlosti zahvaljujući višem stepenu razvitka svojih proizvodnih snaga.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta