Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Sporedni šumski proizvodi". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MATURSKI RAD
Sadržaj :
UVOD-Sporedni šumski proizvodi 3
SJEME ŠUMSKIH VRSTA DRVEĆA 4
SJEME ČETINARSKIH VRSTA DRVEĆA 5
SJEME LIŠČARSKIH VRSTA DRVEĆA-Trušenje 6
ŠUMSKA JAGODA 2
ORAH 2
BOROVNICA 2
KLEKA 2
DIVLJI KESTEN 2
DIVLJA TREŠNJA 2
DRIJEN 2
DIVLJA JABUKA 2
ZAKLJUČAK 2
LITERATURA 2
UVOD
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
-obuhvataju one proizvode koji se dobijaju od stabla ili šume ali koji ne sadrže drvo kao materiju.
Tu spadaju:
smola
štavne materije
plodovi
ljekovito i drugo bilje
sjeme
zemlja,treset itd.
Od pojma šumski proizvod treba razlikovati koristi od šume.Koristi odšume su brojni i razni.Osim toga što daju glavne i sporedne šumske proizvode,šume štite zemlju od erozijeobnavljaju unutrašnji kiseonik,poboljšavaju klimatske uslove,regulišu utjecanje voda,umanjuju opasnost od poplava,služe za odmor i rekreaciju,i značajni su kao životna sredina za divljač.Podjela šumskih proizvoda na glavne i sporedne ima više praktičan značaj.Često neki iz grupe sporedni proizvoda imaju veći značaj nego drvo.
Npr. Smola je u nekim područjima važnija od samoga drveta borova od kojih se dobija smola.
Također koristi od sporednih proizvoda mogu biti veći od koristi glavnihNeki sporedni šumski proizvodi dobiju se plantažnim uzgajanjem
Npr. Plantaža lijeske za dobijanje plodova lješnjaka ili plantaže ljekovitog bilja.U tom slučaju se nemože govoriti da su to sporedni šumski proizvodi
SJEME ŠUMSKIH VRSTA DRVEĆA
Iskorištavanje šumskih plodova i sjemena jedan je od najstarijih vidova korištenja šuma.
Šumsko sjeme pretežno se koristi u obnovi šuma ali se također koristi za ishranu i industrijsku preradu.
Vrijeme sakupljanja sjemena zavisi od vremena sazrijevanja ili opadanja sjemena.Ono zavisi od :
VRSTE DRVETA
OBRASTA
PODNEBLJA
Kvalitetno sjeme je ono koje je jedro ima dobru klijavost.O ovom se naročito vodi računa kad je sjeme namjenjeno za obnovu šuma.Sjeme nekih vrsta mora se sakupljati neposredno pred sazrijevanje kao npr. sjeme jele,breze i brijesta.Ako se taj momenat propusti sjeme je nemoguće sakupiti. Prije opadanja beru se šišarke,jele,smrče,bora i čempresa,zatim sjeme brijesta,jasena,graba,breze,javora,johe.
Poslije opadanja sakuplja sehrastov žir,bukvica,orah,divlja trešnja i plodovi voćkarica.
SJEME ČETINARSKIH VRSTA DRVEĆA
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta