Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Konzerviranje prehrambenih proizvoda". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod ................................................................................................................2
1. Konzervisanje prehrambenih proizvoda .....................................................3
2. Metode konzervisanja prehrambenih proizvoda .......................................5
2.1. Fizičke metode konzervisanja ......................................................... 5
2.2. Konzervisanje dodacima ................................................................. 9
2.3 Kombinovano konzervisanje ............................................................ 9
Zaključak .......................................................................................................10
Literatura .......................................................................................................11
UVOD
Konzervisanje (lat . conservatio održavanje, čuvanje ), podrazumeva fizičke ili hemijske mere kojima se zaštićuju hrana, biljna vlakna, koža, krzno, lepkovi, boje drvo i dr od truleži, raspadanja, previranja, plesnivosti i drugih štetnih promena.
Konzerviranje namirnica tehnološki je postupak kojim se postiže veća trajnost namirnica i kojim se spr ečava njihovo kvarenje. Kvarenje najčešće uzrokuju mikroorganizmi: bakterije unete u telo izazivaju razne bolesti. Da bi konzerviranje bilo uspešno, moraju se uništiti svi mikroorganizmi i njihove spore u namirnicama. Za proces konzerviranja mogu se upotrebiti samo potpuno zdrave i higijenski ispravne namirnice. Konzerviranje može biti delimično, vremenski ograničeno, ili može biti trajno, potpuno. Ono je delimično ako se primeni postupak kojim se sprečava razmnožavanje mikroorganizama, a trajno je ako se konzerviranjem potpuno unište svi mikroorganizmi. Samo trajnim konzerviranjem dobijaju se proizvodi koji imaju neograničen rok trajnosti. Konzerviranje voća, povrća i mesa veoma je značajno u ishrani ljudi. Konzerviranjem se obezbeđuje zdrava ishrana u onim mesecima kad je ponuda ovih namirnica smanjena. Osim toga i sa ekonomskog stanovišta preporučuje se domaće konzerviranje namirnica.
1. Konzervisanje prehrambenih proizvoda
Konzerviranje namirnica je zajednički naziv za različite postupke kojima je cilj da se u što većoj meri i kroz što duži period očuva izvorni kvalitet neke namirnice, da se spreči njeno
kvarenje ili degradacija.
Kvarenje hrane predstavlja svako umanjivanje kakvoće namirnica, smanjivanje njihove prehrambene vrednosti, pogoršavanje njihovog ukusa, mirisa, boje, konzistencije i izgleda, menjanje hemijskog sastava, fizičkih karakteristika.
Najčešći uzroci kvarenja hrane su:
- neispravnost proizvoda koji je neispravan izašao iz fabrike, s njiva, iz klanice ili drugih proizvođača,
- neispravan transport, rukovanje i prodaja,
- oštećena ambalaža,
- nehigijenski uslovi proizvodnje, prevoza i rukovanja,
- pomešani ispravni i neispravni proizvodi,
- čuvanje prehrambene robe u blizini namirnica ili robe
snažnog mirisa,
- prekoračen rok trajanja namirnica.
U zavisnosti od vrste namirnice i uzrocima kvarenja kvarenje hrane može biti vrlo sporo ili vrlo brzo. Uzroci kvarenja namirnica mogu biti spoljašnji i unitrašnji. Spoljni uzroci kvarenja nastaju zbog : povišene temperature, povećane vlažnosti vazduha, povišenog pritiska, udarca, trenja, ozračivanja, prljanja prašinom i drugim nečistoćama i sl. Unutrašnji uzroci kvarenja manifestuju se promenom boje, ukusa, konzistencije; fizičkim i hemijskim reakcijama; reakcijom ili kontaminacijom namirnica ambalažom, mikroorganizmima i sl.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta