Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dizanje tegova". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
Predmet : POWER LIFTING
Vrsta rada : seminarski rad
TERETANA-DIZANJE TEGOVA-BODIBILDING
Niš, 2011.
SADRŽAJ
1.DIZANJE TEGOVA..................................................................................2
1.1. Olimpijska disciplina................................................................................2
1.2.Trening...........................................................................................2
1.3.Takmičenje.....................................................................................2
1.4.Šampioni.........................................................................................3
1.5.Rekordi............................................................................................3
2.DIZANJE TEGOVA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA 1896. GODINE U ATINI.........................................................................................................6
3.ISTORIJSKI PREGLED BODY BUILDINGA………………………..8
4.RAZVOJ BODY BUILDINGA U JUGOSLAVIJI……………..…...…9
5.SNAGA…………………………………………………………………..10
6.METODI ZA RAZVOJ SNAGE………………………………………11
7.POČETNIK U TERETANI……………………………………….……12
10.METODE RAZVOJA SNAGE U BODY BUILDINGU …..…….....14
9.MRTVO DIZANJE…………………………………………….....…….19
12.LITERATURA……………………………...…………………………21
1.DIZANJE TEGOVA
Dizanje tegova je sport u kome takmičari pokušavaju da podignu veliku težinu smještenu na čelične šipke, za šta je potrebna fizička snaga, koncentracija, iskustvo, moć volje, kondicija, tehnika, sve u svemu mentalna i fizička snaga. Izraz „dizanje tegova“ se obično odnosi na samo treniranje za takmičenje; u procesu treninga se jačaju glavne mišićne grupe potrebne za takmičenje, stiče kondicija i priprema srce za veliki napor. Zbog takvih rezultata i mnogi drugi sportisti u svoj trening uključuju slične vježbe. Međutim, ako se neispravno rade, ove vježbe mogu dovesti do teških poremećaja fizičkog zdravlja, pa je potreban iskusan trener i oprezno i postepeno vježbanje.Tehnika je najbitniji aspekat dizanja tegova, jer se bez nje dizač tegova može trajno ozlijediti i ne postići očekivane rezultate. Odmor od vježbanja je podjednako bitan.
1.1.Olimpijska disciplina
Olimpijska disciplina se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu se teg diže iz jednog poteza sa zemlje do iznad glave, a u drugom dijelu se, uglavnom sa većim težinama, teg diže do iznad koljena u jednom trzaju pri čemu se dizač obično spušta na koljena da bi sebi olakšao, zatim diže na ramena opet spuštajući se prema zemlji i praktično dižući teg nogama, i na kraju uvis, opet se pomažući nogama.
Tri sudije nadgledaju proces. Kada takmičar postigne cilj, svaki sudija zasvijetli bijelim svjetlom. Kada bar dvojica sudija tako označe uspješno dizanje, ono se smatra ispravnim. Ako sudija smatra da dizanje nije bilo ispravno, on to označi crvenim svjetlom. Tegovi se moraju podići bar do nivoa koljena u roku od 60 sekundi. Ako takmičar dva puta za redom pokušava da digne teg, dozvoljeno je 135 sekundi za drugo dizanje.
1.2.Trening
Olimpijski takmičari mogu da vježbaju svaki dan po par sati. Međutim, u normalnim okolnostima, takmičari mogu da vježbaju najviše tri do četiri puta nedjeljno, sat ili dva dnevno.Kod olimpijskog dizanja tegova, dizanje se vježba za svaki potez posebno, i svaki posebno se dovodi što bliže savršenstvu. Što je potez kraći, vježba se sa većom težinom, i obrnuto.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta