Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Globalizacija u obrazovanju danas". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ METODA I TEHNIKA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
NAZIV TEME
Globalizacija u obrazovanju danas
Banja Luka, januar 2011. god.
SADRŽAJ:
Uvod...............................................................................................................................2
Šta je globalizacija?.........................................................................................................3
Mijenja li globalizacija ulogu obrazovanja?...................................................................5
Šta je dovelo do novog oblika obrazovanja?...................................................................6
Visokoškolsko obrazovanje danas..................................................................................7
Stanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini........................................................11
Izazovi s kojima se suočava današnje obrazovanje.......................................................13
Zaključak ......................................................................................................................15
Literatura......................................................................................................................17
UVOD
Tema ovog rada je uticaj globalizacije na obrazovanje. Obrazovanje bi trebalo da pruži pojedincu osposobljenost , fleksibilnost i ličnu izdržljivost u novom vremenu. Danas, na početku 21. vijeka, živimo u svijetu obilježenom raznim promjenama, ali i uticajima različitih pojava na društvo kao i pojedince u njemu. Jedna od takvih pojava je globalizacija.
Globalizacija je omiljena fraza novinara i političara . Postala je ključna ideja za poslovne teorije i praksu, ušla u akademske rasprave i postala fokus za raspravu o obrazovanju. Ali ono što ljudi podrazumijevaju pod pojmom globalizacije često je zbunjujuće jer se globalizacija definiše na razne načine.
Šta je globalizacija?
Globalizacija se može sagledati iz različitih uglova, pa se može definisati kao moderna forma i zagonetni fenomen koji sadrži višestruke i drastične promjene u svim dimenzijama života.
Globalizacija je svuda oko nas – ona je tu kada upalimo TV, kada otvorimo novine , tema je svakodnevnih razgovora. Pojam globalizacije, ma koliko bio pomodan i gotovo klišej , još uvijek nije potpuno jasan i dobro definisan. Zavisno od naučnog područja , pod pojam globalizacije se svrstavaju potpuno različite pojave i procesi međunarodnog ispreplitanja na područjima kao što su ekonomija , kultura , obrazovanje, ili društvo, te se taj pojam zavisno od političkog stajališta posmatrača ocjenjuje kao moguća opasnost ili čak izazov i ofanziva modernizacije.
Nasuprot tome postoji konsenzus oko toga da iz globalizacije proizilaze sveobuhvatni transformacijski procesi u smjeru stvaranja transnacionalnih struktura koje se istorijski više ne mogu zaustaviti te da smo svi zbog izloženosti tim procesima, uprkos nejednakoj raspodjeli moći , prisiljeni učestvovati u njihovom oblikovanju. I to nezavisno od toga shvatamo li pod globalizacijom restruktuiranje kapitala u cijelom svijetu te na toj osnovi ukazujemo na ugrožavanje demokratije zbog jačanja neoliberalnih neuređenih tržišnih načela u cijelom svijetu ili ističemo potencijale rasta blagostanja povezane s integracijom nacionalnih tržišta i politika u svjetskoj privredi . Ovim su navedena tek dva smjera unutar trenutne globalizacijske debate.
Neosporno je da se pod uticajem globalizacije mora na nov način razmišljati o nacionalnoj državi i o nacionalnom sistemu odgoja i obrazovanja. To se prije svega odnosi na ključna područja školstva i obrazovanja nastavnika, ukoliko prihvatimo tezu da svaka država svoj ograničeni resurs ljudskog kapitala mora obrazovati za savladavanje izazova globalizacije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta