Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Atribut u poeziji Miloša Crnjanskog". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Департман за српски језик и књижевност
Атрибут у поезији Милоша Црњанског
(Семинарски рад из Синтаксе просте реченице)
Ментор: Студенти:
Невена Радосављевић, 1784
Ниш, 2010.
Увод
У овом раду бавићемо се појавом атрибута у поезији Милоша Црњанског узимајући примере из његове збирке Песме, која представља сабране песме Милоша Црњанског.
Када се говори о падежима, у атрибутској служби честа је појава генитива и инструментала, али се јављају и други падежи. Генитив и инструментал у служби ове одредбе имају посебне нијансе значења. Генитивом се казује појам атрибута којим се жели означити неодвојивост појма у овоме падежу од појма уз чије име он стоји у служби атрибута, док се инстументалом обележава појам када хоће да се истакне одвојивост једног од другог појма. Као што је већ речено, атрибут се може исказати једном речју или везом више именских речи. У овом другом случају именска веза се јавља у неком падежу са или без предлога.
Атрибути означени придевима или придевским речима
Атрибуте означене придевима или придевским речима у збирци Лирика Итаке налазимо у следећим примерима:
...и вратих се, блед , и сам. ( Пролог, 7),
Бар да запевам / мало нове песме...(Исто),
Нисам патриотска трибина...(Исто),
Нек шеће у њему Месец сам ... ( Гротеска, 9),
А на храм дижите црну сфингу... (Исто),
Надамном мирише у облацима сивим / шума твоја фрушка... ( Моја Раваница, 44),
И ко румене очи, / вино што бела рука точи, / задиру ми у груди дојке беле ... (Исто),
...па ми приђу да ме љубе, / а ја им нову сенку дам. ( На улици, 48),
...прелетајући оне кутове бледе , / око усана... ( Смирај, 49),
Реци, кад би мој осмех блед, / растопио се као цвет... ( Песмица, 50),
Тајни смо као гране снежне...( Љубавници, 52) ,
Да ли знаш још наше ноћи будне / кад су јоргована румене сенке,
Кад је таван као жудне / небу уперене очи?
...да је то младост: / та болна мутна судба? (Замореној омладини, 66),
Једно вече да, изненада, опет, туда лови, / и звездана , мајска , ноћ да ми је на груди баци... (Гардисти три питања, 68),
И милујемо далека брда / и ледене горе, благо руком. (Суматра, 73),
...диже се, из мо ра модро стење
...
и мене обузима грозна језа, / и нека , бескрајна , жалост. (Стење, 74);
Као што се може уочити у наведеним примерима сви ови атрибути јесу конгруентни са именицама уз које стоје. Поред придева (блед , нове , болна , мутна , грозна , бескрајна...) , увиђамо и употребу придевских заменица (сам , твоја , оне , мој...), као и друге врсте речи у функцији придева, тј. са атрибутском службом (једне , уперене ). У првом случају у питању је број, а у другом трпни глаголски придев. Овде су у придевској, односно атрибутској служби.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta