Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza radnih parametara krilne pumpe 7673". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
AНАЛИЗА РАДНИХ ПАРАМЕТАРА КРИЛНЕ ПУМПЕ ТИПА 7673
Завршни рад -
Висока техничка машинска школа Образац бр.3
Струковних студија,Трстеник
САДРЖАЈ
1. УВОД 6
2. ОПИС КРИЛНЕ ПУМПЕ ТИПА 7673 7
2.1 КРИЛНЕ ПУМПЕ ЗА СИСТЕМЕ УПРАВЉАЊА НА ВОЗИЛИМА И ОПШТУ ПРИМЕНУ 7
2.2.КРИЛНЕ ПУМПЕ ПРЕМА КОНСТРУКЦИЈИ ФИРМЕ ZF 9
2.2.1.НЕКЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА УГРАДЊУ 10
2.2.1.1 Техничке карактеристике крилних пумпи 7673 11
2.2.2.МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА ОСНОВНИХ ДЕЛОВА КРИЛНИХ ПУМПИ 12
3. РАДНИ ПАРАМЕТРИ КРИЛНИХ ПУМПИ 13
3.1.ФАЗЕ РАДА КРИЛНЕ ПУМПЕ 13
3.2. АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ПАРАМЕТАРА НА РАД КРИЛНИХ ПУМПИ 14
3.2.1. КАВИТАЦИЈА 15
3.2.2. НЕУРАЛГИЧНА МЕСТА НА ПУМПАМА И КОД ПРОИЗВОЂАЧА 16
3.2.3.БРЗИНА УСИСАВАЊА ЗА МАКСИМАЛНО ПУЊЕЊЕ ЋЕЛИЈА 16
3.2.4. КАВИТАЦИЈА НАСТАЛА ОД УСИСНОГ ПУЛСИРАЊА 17
3.2.4.1. Број обртаја за кавитацију 17
3.2.4.2 . У сећање на Бернулија 18
3.2.4.3.Нестабилан затворен систем регулисања због кавитације 19
3.2.4.4.Напрезање, деформација, пулсирање притиска 19
3.2.4.5.Клипни прстен растерећен притиска 21
4. АПЛИКАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПРОРАЧУН ГЕОМЕТРИЈЕ КРИЛНЕ ПУМПЕ 22
4.1. ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ПРОЈЕКТОВАЊУ ХИДРАУЛЧНИХ КОМПОНЕНАТА И СИСТЕМА 22
5. ПОРЕЂЕЊЕ ПРОРАЧУНСКИХ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ РЕЗУЛТАТА РАДНИХ ПАРАМЕТАРА КРИЛНЕ ПУМПЕ ТИПА 7673 23
5.1.УХОДАВАЊЕ ПУМПИ 24
5.2.МИНИМАЛНИ ПРОТОК 24
5.3.ИСПИТИВАЊЕ БУКЕ 24
5.4.ИСПИТИВАЊЕ ЗАПТИВЕНОСТИ 24
5.5.ПРОВЕРА МОМЕНТА ТРЕЊА 24
6. ПРОБЛЕМИ У РАДУ И НАЧИН ЊИХОВОГ 25
OДРЖАВАЊА 25
6.1. ПРОБЛЕМИ У РАДУ И НАЧИНИ ЊИХОВОГ ОДРЖАВАЊА КОД ХИДРАУЛИЧНИХ УРЕЂАЈА 25
6.1.2.ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЗОРА 25
6.1.3.КРИТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СКЛОПОВИ 25
6.1.3.1.Манифестација оштећења или отказа 28
7. ЗАКЉУЧАК 29
8. ЛИТЕРАТУРА 30

ДЕО
1
У В О Д
У поредо са геометријом и астрономијом и кретање течности спада у области којима се човек бавио веома давно.Од 1950.године почиње нагли развој хидраулике..По узору на класичну механику ствара се и теоријска хидромеханика. Да би се математичким језиком могле описати појаве при струјању, својства течности су се морала у великом степену идеализовати.Међутим чак и у тим условима добијене једначине тешко су могле бити употребљене за решавање практичних проблема. Тако се појавила практична хидромеханика, звана хидраулика, која се ослања,углавном, на експерименте да би се добили одговори на постављена питања. Савремена хидраулика је јединствена област науке у којој су математичке методе описивања процеса и појава у складу са резултатима експерименталних испитивања и где се теорија и даље потврђује и допуњава експериментима у циљу стварања основа за егзактнија и поузданија истраживања у наредном периоду. Од многих предности ,које у преносу снаге, обезбеђују хидраулички системи, у односу на алтенативне системе разних врста, истичу се само температурни опсег рада, континуитет режима рада, мале инерцијалне силе, ефикасна заштита од преоптерећења, висока поузданост рада, могућност структуирања система за најсложеније задатке.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta