Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza osjetljivosti kao alat za menadžersko odlučivanje". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Martina Briš, dipl. oec.
Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek
ANALIZA OSJETLJIVOSTI KAO ALAT ZA MANAGERSKO ODLUČIVANJE
SAŽETAK
Donošenje odluka je sastavni dio operacijskog managementa. Donositelju odluka može biti korisno da ima naznake kako je osjetljiv izbor alternative na promjene jedne ili više tih vrijednosti. Nažalost, nije moguće razmatrati sve moguće kombinacije svih varijabli u tipičnom problemu. Unatoč tome, postoje određene stvari s kojima donositelj odluka može prosuditi osjetljivost vjerojatnosti pretpostavki. Jedan od alata koristan za analizu nekih od problema odlučivanja je analiza osjetljivosti. Ona pruža raspon izvedivosti preko kojih odabir alternative će ostati isti.
Uspješno donošenje odluka sastoji se od više koraka, a prvi i najvažniji korak je pažljivo definiranje problema. Budući da linearni problemi mogu biti veliki i kompleksni, za njihovo rješavanje se koriste sofisticirane kompjuterske metode. U ovom radu predstavljena su programska rješenja koja su dostupna za osobna računala. (Lindo, POM) Ali, za mangera koji je suočen sa donošenjem odluke model rješenja je samo dio odgovora. Analiza osjetljivosti nudi bolje razumijevanje problema, različite učinke ograničenja i „što ako“ pitanja. Dobiveni uvid je češće puno vredniji nego specifični brojčani odgovor. Jedna od prednosti linearnog programiranja je u tome što je ono jako bogato u pružanja informacija o osjetljivosti kao izravan dio rješenja.
KLJUČNE RIJEČI: analiza osjetljivosti, linerno programiranje, Lindo, POM, optimalno rješenje, optimalni raspon, raspon izvedivosti.
1. OPĆENITO O ANALIZI OSJETLJIVOSTI
Analiza osjetljivosti je proces variranja ulaznih parametara modela unutar dopuštenog područja i promatranje zavisnih promjena u rješenju modela. Ona proučava kako se promjene u outputu modela mogu kvalitativno i kvantitativno dodijeliti različitim izvorima promjena.
Svrha analize osjetljivosti je prikazati osjetljivost simulacijskih modela na neizvjesnost u vrijednostima ulaznih podataka modela.
Analiza osjetljivosti nastoji utvrditi kako model zavisi o vrijednostima koje su mu dodijeljene, o njegovoj strukturi i o pretpostavkama na kojima je postavljen. Ona je važna metoda za provjeru kvalitete danog modela, a ujedno se koristi i za provjeru pouzdanosti analize.
Prvobitno je analiza osjetljivosti osmišljena da se samo bavi sa neizvjesnostima u input varijablama i parametrima modela. Tokom vremena je analiza proširena, neizvjesnost je uključena i u strukturu modela, pretpostavke i specifikacije. U cjelini, analiza osjetljivosti se koristi da poveća pouzdanost u dani model i njegova predviđanja tako da omogućava razumijevanje kako varijable modela reagiraju na promjene u inputima, bili oni podaci koji se koriste za podešavanje, strukture modela ili faktori tj. neovisne varijable modela.
Analiza osjetljivosti se može koristiti pri određivanju:
Sličnosti modela sa procesom koji se promatra,
Kvalitete definicije modela,
Faktora koji najviše doprinose izlaznim varijablama,
Područja u prostoru faktora ulaza za koje je varijacija u modelu maksimalna,
Optimalnog područja u prostoru faktora koji se koriste u naknadnom proučavanju podešavanja,
Interakcija između faktora.
Primjena analize osjetljivosti je popularna u financijskim aplikacijama, analizi rizika, neuralnim mrežama, te u bilo kojim područjima gdje se razvijaju modeli. Analiza osjetljivosti se ujedno može primijeniti u studiji procjene baziranoj na modelu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta