Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kvaliteti u logistici". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
DOBOJ
LOGISTIKA U SAOBRAĆAJU
Seminarski rad br.2
Tema: Kvalitet u logistici
Doboj, 2012. god.
Sadržaj
1. Uvod 3
2. Kvaliteti u logistici sa različitog stanovišta 4
3. Kvalitet logističke usluge,Marketinško stanovište kvaliteta 5
4.Kvalitet logističkih procesa, Funkcionalno stanovište kvaliteta 7
4.1 Kvalitet indikatora logističkih procesa 7
4.2 Kvalitet organizacije i ljudskih resursa 8
5. Kvaliteti sa društvenog stanovišta 11
6. Zaključak 12
7. Literatura 13
1. Uvod
Logistika u saobraćaju predstavlja upravljanje tokovima materijala, informacija, novca i ideja putem usklaćivanja procesa u lancima snabdjevanja i putem strateskog dodavanja vrjednosti u pogledu mjesta vremena i pakovanja.
Logistička funkija obuhvata upravljanjem skupom sredstava koji se koriste za transport i transformaciju proizvoda tamo gdje je i onda kada je to potrebno sa minimalnim ukupnim troškovima .
Kvaliteti u logistici predstavljaju vrlo kompleksan pojam, koji je neophodno sa različitih stanovišta istraživati i unapređivati.
Kvalitet je najjače sredstvo za obezbjeđenje konkurentske prednosti na slobodnom i otvorenom tržištu. Već duži vremenski period tržište se ne osvaja niskim cjenama, već visokom kvalitetom robe. Ukoliko se dato tržište osvoji kvalitetom logističke usluge to je značajna pretpostavka dugoročnog opstanka preduzeća na tržištu.
U ovom seminarskom radu biće objašnjeno pojam kvaliteta u logistici, kao što će biti dat akcenat i na različito stanovišta u logistici kvaliteta logističkih usluga.
2. Kvaliteti u logistici sa različitog stanovišta
Kvalitet u logistic pretstavljaju vrlo kompleksan i višedimenzionalan pojam, koji je neophodno sa različitih stanovništa istražiti i unapređivati. Kada se govori o kvalitetu na područiju logistike, neophodno je imati na umu više činjenica, kao što su :
Kvalitet materijalnih i uslužnih proizvoda je ključan faktor poslovanja u današnjim tržišnim uslovima.
Logistika je područje sa značajnim mogućnostima i realnim šansama u pogledu poboljšanja i unapređenje ukupnog kvaliteta proizvoda i usluga.
U vremenu kada su materijalni proizvodi po svom dizajnu i kvalitetu sve sličniji, kvalitet logističke usluge postaje ključni faktor tržišne konkuretnosti različitih proizvođača. Razliku između više ponuda materijalnih i uslužnih proizvoda, kupci i potrošači često prave upravo na osnovu kvaliteta usluge isporuke.
Logistička usluga kao proizvod je bitno različita i specifična u odnosu na materijalne proizvode, što se mora imati u vidu kod planiranja, modeliranja i unapređenja kvaliteta.
Da bi nosioci logističkih usluga , ponudili i pružili kvalitetnu uslugu u ograničenom vremneu i određenom tržišnom ambijentu, neophodno je da raspolažu konkretnim modelima, metodama i tehnikama odlučivanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta