Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evropska Unija". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu
 
 
 
 
 
 
 
Seminarski rad
Tema: EVROPSKA UNIJA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
SADRŽAJ:
 
 
 
 
 
UVOD………………………………………………………………………………3
1. Šta je Evropska unija?................................................................................4
2. Kako je osnovana Evropska unija?        …………………………………...5
3. Ekonomija i uslovi za prijem u Evropsku uniju..........................................6
3.1  Mladi i obrazovanje…………………………………………………….7
4. Građani EU i njihova prava……………………………………………………7
5. Institucije Evropske unije…………………………………………………8
5.1 Sedišta institucija Evropske unije……………………………………10
6. Države članice Evropske Unije – njihova prava i obaveze.......................10
Zaključak………………………………………………………………..….12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVOD
 
 
 
 
 
Evropska Unija (skraćeno: EU) je međuvladina i nadnacionalna zajednica dvadeset sedam evropskih demokratskih država.
Unija je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj Uniji (poznatijim pod imenom Mastrihtski ugovor) 1992. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i pre potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija oformljenih pedesetih godina dvadesetog veka.
Političke aktivnosti Evropske Unije se ispoljavaju u mnogim sferama, od politike, zdravstva i ekonomske politike do inostranih poslova i odbrane... Glavna oblast na kojoj EU počiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti (usvojenoj od strane 13 članica) i zajedničkoj poljoprivrednoj i ribolovnoj politici.
 
 
1.    Šta je Evropska unija?
 
 
Evropska unija nije država, ali nije ni međunarodna organizacija poput Ujedinjenih nacija ili Saveta Evrope. To je zajednica uređenih (a ne bogatih) država posvećenih demokratiji, miru i dobrobiti građana.
Tri stuba Evropske unije su:
- Ekonomska politika,
- zajednička bezbednosna i spoljna politika,
- saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova
 
Pored teritorije, stanovništva, institucija i valute, Evropska Unija ima još neka obeležja prave države:
-         zastavu
-         himnu
-         “državni” praznik – Dan Evrope
 
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta