Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alati za upravljanje kvalitetom u marketingu". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
BANJA LUKA
FAKULTET ZA POSLOVNE I FINASIJSKE STUDIJE
SEMINARSKI RAD
PREDMET: UPRAVLJANJE KVALITETOM
TEMA: ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM U MARKETINGU
Istočno Sarajevo: Maj 2012.
SADRŽAJ
Uvod ....................................................................................................3
Kvalitet u marketingu prema ISO standardima ...................................5
Važnost kvaliteta .................................................................................6
Alati za upravljanje kvalitetom u marketingu.....................................10
Sedam novih alata...............................................................................11
5.1.Dijagram afiniteta (srodnosti)..........................................................11
5.2.Relacijski dijagram (dijagram međuveza).......................................11
5.3.Stablasti dijagram (dijagram stablo)................................................11
5.4.Matrični dijagram.............................................................................11
5.5.Portfolio dijagram............................................................................11
5.6.Plan problem –odluka......................................................................11
5.7.Mrežni dijagram...............................................................................12
6.Ostali alati koji se koriste u marketingu.....................................................12
6.1.QDF – Quality Function Deployment – glas kupca........................12
6.2.Dijagram uzorka i posljedica – Ishikawa........................................13
6.3.Dijagram toka .................................................................................14
6.4.Dijagram toka .................................................................................15
7.Zaključak....................................................................................................17
8.Literatura....................................................................................................18
UVOD
Susrećući se sa menadžment izazovima na raskršću XX i XXI vijeka , menadžeri moraju sve više biti inovativni, proaktivni, fleksibilni i u svemu fokusirani na kvalitet.
Kvalitet proizvoda i usluga u preduzećima postaje sve više presudan tržišni faktor koji izdvaja određen opreduzeće od svih ostalih. Menadžeri često moraju dati odgovore na sljedeća pitanja:
Zašto je određeni kupac spreman za određene proizvode ili usluge platiti više nego za druge?
Šta je to zbog čega kupac plaća
? Koje su "vrijednosne komponente" nekog proizvoda ili usluge?
Šta je to što je za kupca najvažnije pri kupnji našeg proizvoda ili usluge?
Pitanje kvalitete je veoma prisutno pitanje u teoriji i praksi savremenog menadžmenta, a naročito posljednjih decenijama XX vijeka. Kvalitet proizvoda i usluga je izrastao u najkonkurentnije oružje brojnih kompanija širom svijeta. Pri tome pobjednici će biti one organizacije koje uspiju razviti inovativnu kulturu, u kojoj će zaposleni uživati u promjenama ali i da budu nosioci takvih promjena.
Razmišljanja o poslovnoj izvrsnosti su se mijenjala s vremenom, ali su istovremeno održavala i specifičnosti pojedinih regiona, kako zbog različitog stepena razvijenosti država, tako i zbog velike oslonjenost na kulturne i istorijske temelje u svakom društvu.
Veliki doprinos u približavanju ovih modela pružili su međunarodni standardi, posebno standardi serije ISO 9000. Oni su definirali šta su prave stvari koje trebaju biti uređene u jednoj organizaciji, a što utvrđuju vanjski ocjenjivači u nekoj nezavisnoj provjeri.
Modeli poslovne izvrsnosti su, pak, otišli korak dalje. Njihov zadatak je ne samo da pokažu što su prave stvari, već da ukažu i put kako se do njih dolazi. Da bi jedna organizacija bila izvrsna, ona mora zadovoljiti svoje stejkholdere (pojedince ili grupe koji utiču, ili mogu imati neki uticaj, na organizaciju).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta