Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Definicija diplomatije, istorijski razvoj i kodifikacija diplomatskog prava". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj
Uvod 3
1. Pojam diplomatije 5
2. Definicija diplomatije 5
3. Oblici diplomatije 8
4. Istorijski razvoj diplomatije 9
5. Pojam diplomatskog prava 12
5.1 Bečka konvencija o diplomatskim odnosima 12
5.2 Izvori pravila 13
6. Kodifikacija diplomatskog prava 14
7. Diplomatski odnosi-uspostava, vrste i prekid diplomatskih odnosa 15
7.1 Uspostava diplomatskih odnosa 15
7.2 Vrste odnosa između država 16
7.3 Prekid diplomatskih odnosa 17
Zaključak 18
Literatura 20
Uvod
„Diplomatija je vođenje međunarodnih odnosa vise pregovorima nego silom, propagandom ili primenom prava.“
Berridge
Diplomatija kao ekskluzivna društvena delatnost i istorijska kategorija, redovno se nalazila u centru društvenih zbivanja i oduvek je predstavljala sredstvo da se određeni ciljevi postignu pregovorima, da se izbegne rat i da države nastave da održavaju međusobne kontakte. Pripadnik plemena okićen perjem, koga je njegov poglavica uputio poglavaru susednog plemena da se dogovore o prekidu borbe, zajedničkom ratu protiv trećeg neprijatelja ili zajedničkom lovu, razmeni hrane i drugih proizvoda, odnosno bilo kom pitanju od obostranog interesa, već je bio svojevrsni diplomata koji je uspostavljao bilateralni odnos između takve dve zajednice. Prve zvanične tragove diplomatskog znanja i njegove primene nalazimo u spoljnoj politici starog Istoka, koncentrisanoj u rukama tadašnjih vladara. Kraljevi i carevi dogovarali su se da zajednički ratuju protiv trećeg vladara, nakon dobijenog rata delili su plen, robove i teritoriju, a mir i prijateljstvo se obostrano koristilo.
Diplomatija proširuje i produbljuje prijateljske odnose, političke, privredne i kulturne, s državama saveznicama i neutralnim državama, ali i ulaže napore za promenu odnosa onih vlada koje vode neprijateljsku politiku.
Smisao predstavljanja i zastupanja zemlje čini najbitniji element. Ambasador predstavlja poglavara svoje zemlje i zastupa svoju državu pred vlastima države prijemnice. On nužno i govori u ime svoje vlade. Budući da prima i prenosi saopštenja svoje vlade i budući da predstavlja službeni izvor informacija, on je stalni i sigurni posrednik u odnosima dveju država.
Diplomata je osoba koja se bavi diplomatijom. U užem smislu to je službeni predstavnik države koji ima diplomatski status (šef diplomatske misije ili član njenog diplomatskog tima, koji je upisan u diplomatsku listu).
Diplomata u širem smislu reči je pripadnik diplomatske službe i spoljno-političkog aparata jedne zemlje (uključujući i konzularnu službu).
Osnovna funkcija diplomatije je predstavljanje države u inostranstvu i promovisanje njenih interesa i ciljeva. Ona je zadužena da kao instrument provodi spoljnu politiku koju utvrđuju tela državne vlasti (predsednik, vlada, parlament ili druga ustavom određena tela), a putem njih grupa koja drži vlast u svojim rukama. Sprovođenje spoljne politike i održavanje međunarodnih odnosa s drugim subjektima (državama, međunarodnim organizacijama i sl.) podrazumeva i razvoj specifičnih metoda (između ostalog tu spada i diplomatski protokol) i aparati koji će obavljati tu funkciju (tzv. služba spoljnih poslova). Jednostavno definisano, zadaci diplomatije su: predstavljati i zastupati, štititi i obaveštavati zemlju i pregovarati.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta