Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Verske sekte". Rad ima 47 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 1. UVOD U POJAM SEKTE
Treba reći nešto i o zapostavljanju svetog predanje od strane pseudohrišćanskih sekti. Time one obacuju ne samo bogoslovsko-crkvene, nego i moralno-etičke domete hrišćanske civilizacije , oličene u svetiteljima i njihovim bogonadahnutim i opštečovečanskim porukama i poukama. Sekte tako skrnave tekovine hrišćanstva uopšte. Takođe sekte su verske zajednice koje nemaju vaseljensku veru i apostolsko prejemstvo. Dakle njihovi samozvani i samorukopoloženi sveštenici nemaju apostolsku vezu sa osnivačem Crkve, Gospodom našim Isusom Hristom. Zato i ako neke od njih sebe nazivaju crkvama i imaju milione vernika i mnoge objekte i učestvuju u raznim humanitarnim akcijama, mi ih zbog njihovih dogmatsko-doktrinarnih načela, nikako ne možemo smatrati crkvama. Kada se govori o sinkretističkim* i satanističkim sektama tu više nije reč o jeresi ili odstupanju od Svetog Pisma ili predanja. Tu je reč o suprotnim doktrinama i verovanju u sasvim drugi sistem verskih i moralno-etičkih vrednosti. Tu više nije reč o hrišćanstvu, već o smesi hrišćanstva , okultizma, magije, hinduizma, budizma, a sve pod plaštom ekumenističkog* i univerzalnog ovladavanja istinom, za koje delimično koriste i pomenute zvanične principe ali i ,,tajna okultna znanja vekovima skrivana od zvanične crkve'' , one koju sa prezirom odbacuju.
Posvećenici hinduizma gotovo sa indignacijom, čuđenjem i gotovo podsmehom govore o dekadenciji ove religije, modifikovane, prilagođene i pragmatizovane po meri industrijskog čoveka. Hinduizam se predstavlja kroz plagijatorska i lažna učenja raznih nadrigurua i grupa raširenih po zapadu. Oni su komercijalizovali tehnike i znanja koja su, inače, vekovima sakupljana i prenošena kroz žestoku askezu i podvižništvo monaha po ašramima (hramovima) širom Indije. Neretko samo kopirana, a inače iz konteksta vremena i mesta nastanka izvađena, ova učenja i tehnike imaju za cilj samo da impresioniraju eventualne aspirante, tako da ove instant verske grupe imaju sledbenike na zapadu i što je karakteristično one baš sa zapada, a ne sa matičnih područja, stižu na naše prostore.
1.1. RAZLIKE IZMEĐU CRKVI I SEKTE 
2. MEHANIZMI DELOVANJA UNUTAR SAMIH SEKTI
Sa svim prethodno navedenim metodama ljudi iz sekte spremno reaguju kada vide da je veći ili manji broj ljudi zainteresovan za učenje dotičnih sekti i neosetno ih uvlače u svoje lavirinte. Programe sekti uglavnom prave specijalisti iz oblasti psihijatrije, psihologije, teologije, neurofiziologije i biohemije. Bez obzira iz kojih se interesa ljudi ovim poslom bave, uvek je u pitanju veliki novac.Ovaj plan rada sekte dolazi do tima koji je poreklom isključivo iz sekte koji se naziva i tim izvršilaca (egzekutora). Ove grupe se dele na više delova, a najvažniji je onaj koji vreba nove članove sekte. Uglavnom se nalazi neko iz neposrednog okruženja.
_______________________________________________________________________
*Sinkretizam - verski pravac koji sadrži elemente više religija uz prisustvo okultizma i magije, kao i jeretičkih pravaca svih religija
*Ekumenizam - pokret za zbliženje svih hrišćanskih crkava
 Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i  izraza
Posle dolazi do susreta sa grupom za prvi kontakt. Ove grupe obično nude puteve ljubavi i slobode. Kada neko pristupi u sektu brzo dobija osećaj ljubavi, ali i elitizma i posebnosti. Tada on počinje da raskida sa dotadašnjim načinom života.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta