Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arbitraža kao način rešavanja sporova". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA
PRAVNI FKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
ARBITRAŽA KAO NAČIN REŠAVANJA SPOROVA
Marijana Alavuk
Novi Sad, 2012
SADRŽAJ
1.UVOD 1
2.POJAM I DEFINICIJA ARBITRAŽE 2
3.VRSTE ARBITRAŽE 3
3.1.STALNE (INSTITUCIONALNE) I AD HOC (POVREMENE) ARBITRAŽE 3
3.2.DOMAĆE (UNUTRAŠNJE) I MEĐUNARODNE (INOSTRANE) ARBITRAŽE 3
3.2.1.Pariska arbitraža 3
3.2.2.Londonska arbitraža 4
3.2.3.Američka arbitraža 4
3.2.4.Ciriška arbitraža 4
3.2.5.Štokholmska arbitraža 5
3.2.6.Moskovska arbitraža 5
3.3.OPŠTE I SPECIJALIZOVANE ARBITRAŽE 5
3.3.1.Pomorska arbitraža 6
3.3.2.GAFTA arbitraža 6
3.3.3.Arbitraža za kafu 6
3.4.OTVORENE I ZATVORENE ARBITRAŽE 6
3.5.OSTALE ARBITRAŽE 7
3.6.ARBITRAŽA PO PRAVIČNOSTI 7
4.SUBJEKTI ARBITRAŽNOG POSTUPKA 8
4.1. Stalni arbitražni sud 8
4.2.Arbitri 8
4.3.NADLEŽNOST ARBITRAŽNOG SUDA 9
5.ARBITRAŽNI POSTUPAK 10
5.1.Pravni značaj pravila postupka 10
5.2.Načela arbitražnog postupka 11
5.3.Početak arbitražnog postupka 11
5.4.Okončanje arbitražnog postupka 12
6.ZAKLJUČAK 14
7.LITERTURA 15
UVOD
Međunarodni sporovi mogu da se rešavaju mirnim i prinudnim sredstvima. Kako je Poveljom Ujedinjenih nacija rešavanje međudržavnih sporova putem rata zabranjeno o mirnom rešavanju sporova govori se uglavnom sa dva aspekta. I teorija i međunarodna praksa, uglavnom stoje na stanovištu da postoji diplomatski i pravosudni način mirnog rešavanja sporova. Razlika između njih sastoji se u složenosti postupka, izboru izvora za presuđenje i, naročito u obimu u kom su suprotne strane u obavezi da prihvate odluke koje proizilaze iz sprovedenog postupka.
Diplomatija kao delatnost u užem smislu vezuje se za spoljnopolitičku aktivnost države prema drugoj državi ili prema međunarodnoj organizaciji, kao subjektu međunarodnog prava. U diplomatske načine zamorno rešavanje sporova spadaju: direktni diplomatski pregovori, dobre usluge, posredovanje, mirenje i anketne (istražne) komisije.
Diplomatski pregovori, ako je kriterijum podele broj učesnika, mogu da budu dvostrani ili bilateralni i višestrani ili multilateralni. Pregovori su u materijalnom smislu pretpostavke, a u procesnom prvi korak ka mirnom rešavanju sporova. Vode ih ovlašćeni predstavnici suverenih dršava na ravnopravnoj osnovi, a pozitivna odluka im je veća fleksibilnost u traženju rešenja spora, mogućnost, ali ne i obaveza, primene međunarodnog prava i neopterećenost formalnom procedurom postupku.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta