Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Buka i zaštita od buke". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET BEZBEDNOSTI
Buka i zaštita
od buke
s e m i n a r s k i r a d
Beograd,
decembar 2009.
SADRŽAJ
1. UVOD 3
2. OPŠTI POJMOVI O BUCI 4
2.1. VRSTE BUKE 4
2.2. PROUČAVANJE BUKE 5
2.3. GDE SE SVE JAVLJA BUKA? 6
2.4. IZVORI I ŠIRENJE BUKE 7
2.5. ODBRANA OD BUKE 7
3. OSNOVNI PARAMETRI BUKE 8
3.1. Definicija buke 8
3.2. Osobine nivoa buke 8
3.3. Trajanje buke 9
3.4 IZVORI BUKE 9
4.0 DELOVANJE BUKE NA ČOVEKA 9
4.1 AKTUELNOST PROBLEMA BUKE 9
4.2. REAKCIJA ČOVEKA NA BUKU 10
4.3. ŠTETNO DELOVANJE BUKE NA ČOVEKA 10
4.5 Preporučljive jačine buke 11
5. ZAŠTITA OD BUKE 11
5.1. ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE 11
5.2. PRINCIPI ZAŠTITE OD BUKE 12
6. ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
1. UVOD
Evolucija je formirala čoveka u okolnostima relativne tišine.U prirodi ne postoje snažni izvori zvuka, a najjači među njima su zvuk grmljavine i rika životinja, ali su u čovekovom okruženju to bile samo povremene pojave.Erupcija vulkana i zemljotresi, koje takođe proizvode veoma jake zvuke, ipak su u istoriji života na zemlji, i vremenski i prostorno, bile veoma retke pojave. Zbog toga čulo sluha ljudi i životinja nema odbrambene mehanizme protiv prejakih zvučnih nadražaja. Sa industrijskom revolucijom i opštim razvojem društva, a to je period od poslednjih par stotina godina, u čovekovom okruženju pojavili su se moćni izvori zvuka.
U današnje doba tehnološkog napretka i urbanizacije, koliko god se modernom čoveku olakšava način života i komunikacije, ipak se javljaju mnogi neželjeni efekti. Problem buke svakako spada u te neželjene efekte i treba mu posvetiti potrebnu pažnju. Buka se danas nalazi na svakom koraku - na ulici, u industrijskim postrojenjima i sve više u domaćinstvima. Ona deluje na nervni sistem, škodi koncentraciji i smanjuje radnu sposobnost, a dugoročno može uzrokovati i razne bolesti i poremećaje u organizmu.
2. OPŠTI POJMOVI O BUCI
Svaki neželjeni zvuk pretstavlja buku, što znači da nju čini svaka zučna pojava koja ometa rad ili odmor. U praksi, buka je zvuk različite jačine, zavisno od uslova i okolnosti u kojima se javlja i deluje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta