Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Abortus". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadrzaj:
Abortus
Medicinske metode abortusa
Vreme trudnoce
Rizici I komplikacije
ABORTUS
Oduvek su žene koristile abortus kao sredstvo za kontrolu radanja. Ukoliko ne budemo samedonosile odluku o tome da li želimo ili ne želimo radati decu, veoma teško cemo uspostaviti kontrolu nad svojim životima i ravnopravno ucestvovati u društvu. Pravo na legalan i siguran abortus nampomaže da raspolažemo svojim životima.
Žene razlicite dobi, rase, religije, ekonomskog i bracnog statusa, seksualnih preferencija, odlucuju se na abortus iz mnogo razloga. Žena može da zatrudni zbog upotrebe neodgovarajucih kontraceptivnih sredstava ili zbog neobaveštenosti i neznanja. Pošto nijedan kontraceptivni metod nije  100% siguran, abortus je životni uslov u slucajevima kada kontraceptivno sredstvo zataji. Razlog za abortus mogu biti i ozbiljni genetski poremecaji fetusa. Trudnoca može biti posledica silovanja, incesta ili drugih vrsta seksualnog nasilja koja su cesta u društvu. Mlade žene su narocito osetljive na seksualne pritiske zbog nedovoljnog seksualnog obrazovanja. Odluku o tome da li cete roditi ili abortirati je teško doneti. Trebalo bi takvu odluku doneti u saglasnosti sa svojim shvatanjima o odgovornosti, moralu, da biste odabrali najbolje za sebe i ljude koji su vam važni u životu, sve u zavisnosti od vaših potreba, sredstava, obaveza i ocekivanja.
Smatramo da je nedopustivo ženu prisiljavati na trudnocu i radanje dece ako ona to ne želi. Ženama koje muci uverenje da je abortus oduzimanja ljudskog života, donošenje odluke o abortusu može olakšati savet da ceo problem posmatraju tako što ce izabrati rešenje koje uzrokuje najmanje patnji onima koji su ukljuceni. Cinjenica da sam opravdano smela da izaberem abortus, veoma je promenila moj život od tada. Odluke koje sam kasnije donosila, gde da živim, da se vratim u školu, da otvoreno kažem da sam lezbejka, kojom vrstom posla da se bavim, bile bi drugacije da nije bilo iskustva sa abortusom. Sigurna sam da ta opcija treba da bude dostupna i drugim ženama. Naravno, ne mislim samo na abortus, vec i na brigu o deci, pristojna primanja, pomoc u kuci, prilike za obrazovanje, borbu protiv rasizma i mnogo više. Kroz svoje iskustvo sam shvatila šta sve za ženu predstavlja odluka o abortusu i njena realizacija. Abortus je izazvao mnoga složena osecanja. Uopšte nije bilo jednostavno kao što sam ocekivala. Jasno sam shvatila da niko nema prava da se uplice u život žene i donošenje tako važne odluke.
Protivnici abortusa govore da nijedna žena nikada nije želela abortus, da je abortus uvek traumaticno iskustvo ali žene su ponekad prinudene na abortus zbog ekonomskih ili licnih problema. Kao mlada devojka imala sam iskustvo neželjene trudnoce i straha da necu na vreme uraditi ilegalni abortus, to je bio traumatican doživljaj. Sa ocajanjem sam odbijala i pomisao da postanem majka. Ono što sam želela je da budem seksualno aktivna. Abortus je doneo veliko olakšanje, kraj moje traume. Cinilo mi se kao da sam kažnjena. Iako sam koristila kontracepciju, ostala sam u drugom stanju. Više nisam verovala svojoj dijafragmi, svom ljubavniku, svom telu. Osecanje krivice zbog neželjene trudnoce pretvorilo se u bes kada sam shvatila da nijedan metod kontracepcije nije sto posto siguran! Preduzela sam sve mere opreza, a opet se završilo abortusom. U bolnici sam susrela mnogo žena sa istim iskustvom. Nije bilo narocito teško odluciti se za abortus, ali nakon reakcija onih kojima sam rekla svoju nameru, pocela sam da se pitam da li nešto nije u redu sa mnom zato što nisam bila izbezumljena.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta