Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bajke Šarl Peroa". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
Семинарски рад
Бајке Шарл Перооа
Садржај :
Увод............................................................... 2
1.0.Шарл Перо ................................................ 3 /4
1.2. Биографија ............................................. 5/7
2.0. Предходници и следбеници Ш.П .............. 6/8
2.1. Никола Боалоа ......................................... 7/8
2.2. Базиле и Стапарол ................................... 8/9
2.3. Браћа Грим, Андерсон и Пушкин .......... 9/9
3.0. Бајке Шарл Перооа ..................................... 10/11
3.1. ,, Успавана лепотица “........................... 11/11
3.2. ,, Плавобради “........................................ 12/11
3.3. ,, Магарећа кожа “ ................................. 13/12
3.4. ,, Црвенкапа “ .......................................... 14/12
3.5. ,, Мачак у чизмама “ ............................... 15/13
3.6. ,, Пепељуга “ ............................................ 16/14
4.0. Закључак ...................................................... 17/15
Литература .................................................... 18/16
УВОД
Бајке, који су Срби донели из своје прадомовине, настале су при крају дивљаштва, из мита, кад се само човечанство налазило у свом детињству. Најстарија бајка, иначе, датира од пре 4.000 година, она је најцењенији жанр у дечјој књижевности.
Повезана с митом и религијом, она је у свом аморфном облику, и чудесним појавама као што су васкрсење, метапсихоза, егорцизам, метаморфоза, радњом која се одвија у иреалном контексту-што све чини суштину наше старе књижевности-била у служби мистике и хришћанске идеологије да би, у свом даљем развоју, паралисала њихов понекад штетан утицај.
Бајка младима погодује лепотом измишљеног света, ведрином и оптимизмом. Као и одраслима, она је нека врста надокнаде за неостварене жеље и за недовољно рационлно тумачење света. У бајкама се приповеда о змајевима, дивовима, аждајама, злим дусима, ђаволима, џиновским птицама, крилатим коњима, вилама, принцезама, девојкама, о надметању просаца и о деци.
Чести мотиви су прогоњени и обесправљени цареви, пастири који постају царски зетови, зле маћехе, добре пасторке, патуљци, женско неверство.
Ликови су једнодимензионални, без психолошке подлоге и нијанси. Јунак по правилу трећи, најмлађи царев син, или сиромашан младић, изузетне способности, савладава све препреке, напокон добија сва овоземаљска блага.
Бајка украшава дететов живот, уноси у њега радост, уздиже га, крепи и развија. Она је комплексна ,,реалистичка’’ прича, недостатак описа реалистичке конкретизације- чини њен реализам фантастичним. Дете, међутим, стицањем нових садржаја и изградњом рационалнијег погледа на живот, сазнаје да бајковни свет није никакав дупликат стварног, већ другчије обликовање реалности.
У бајци се крију човекова историја и човеков ,, живот изнутра”, учи да слаби и немоћни, снагом ума, савладавају све препреке и да се зло побеђује борбом и вером у живот ; коначно, неправда ће- кад –тад-бити кажњена, а правда тријумфовати. Преко ње, дете, као ,,непризнато и беспомоћно бице” , остварује лични идентитет и досеже властиту социјалну и моралну зрелост. Језик је чист и прецизан.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta