Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Informacioni sistemi u poslovnoj logistici". Rad ima 33 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
U V O D 3
1. INFORMACIONI SISTEMI U POSLOVNOJ LOGISTICI 4
1.1. Značaj informacionih sistema u odlučivanju 4
1.2. Ciljevi odlučivanja u poslovno-logističkom sistemu 6
1.3. Vrste informacija 7
1.4. Kvalitet informacija 8
1.4.1. Značaj pravih informacija 9
1.4.2. Preciznost informacija 9
1.4.3. Saopštavanje informacija 10
1.5. Koncept informacionih sistema u logistici 10
1.6. Sistem obrade porudžbina 12
1.6.1. Ciklusi porudžbine i obnavljanja 12
1.6.2. Elektronska razmena podataka 15
1.7. Sistem istraživanja i obaveštavanja 16
1.7.1. Snimanje okoline 17
1.7.2. Predviđanje tražnje 18
1.8. Izveštaji i rezultati 18
2. POSLOVNA LOGISTIKA 19
2.1. Logistika u makro (eksternom) okruženju 19
2.1.1. Ekonomski uticaj logistike 20
2.1.2. Ekonomski značaj logistike 21
2.2. Lgistika u mikro okruženju 21
2.2.1. Konkurentska prednost i logistika 21
2.2.2. Lanac vrednosti 22
3. NOVI I INOVATIVNI INFORMACIONI SISTEMI U LOGISTICI 25
3.1. Logistika danas 26
3.2.Veštačka inteligencija/ekspertski sistemi 27
3.2.2. Upravljanje kanalom proizvoda 29
3.3. Ocena efikasnosti informacionog sistema 31
ZAKLJUČAK 33
LITERATURA 34
UVOD
U savremenim uslovima poslovanja mnoga preduzeća tretiraju upravljanje logistikom kao preduslov za ukupnu troškovnu efikasnost i kao ključ za obezbeđenje konkurentne prednosti zahvaljujući svojim proizvodima i uslugama. Direktori preduzeća smatraju da je prednost logistike u tome što zahvaljujući informacijama preduzeće može da ostvari diferencijalnu prednost na tržistu. Razvoj novih informacionih tehnologija uticao je da većina preduzeća smatra područje informacionih sistema veoma bitnim za efikasno vođenje poslovanja.
Logistika je delatnost koja se bavi savladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove. U novije doba se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom pogledu. Kružni proces od nabave preko proizvodnje i prodaje do potrošača.
Jules Dupuit francuski inženjer je 1844 pružio ideju zamene transportnih troškova za troškove zaliha na primeru izbora pomorskog prevoza robe. Sredinom 20 veka izraz je iz vojnog ušao u područje opšte primene. 1961. godine izdata je prva knjiga iz područja poslovne logistike koja je bila orijentisana na fizičku distribuciju.
Smatra se da razvoj suvremene logistike započinje 1960-ih godina kada se nastoji smanjiti troškovi boljim povezivanjem organizacijskih funkcija poduzeća. U drugoj polovini 20 veka logistika se afirmiše kao znanost i aktivnost u mnogo širem i suptilnijem značenju. Ona utiče ubrzani razvoj globalizacija i koncentraciju poslovnih aktivnosti, internacionalizaciju proizvodnje i trgovine, ubrzani rast i razvoj zdravstva u svim područjima, implementacija načela ekonomije, jačanje konkurencije, ubrzani razvoj i modernizacija prometne infrastrukture i transportnih tehnologija razvoj i afirmacija robnotransportnih, robnotrgovinskih i logističkih centara, različitih terminala i slobodnih zona povećanje kupovne moći stanovništa visokorazvijenih i srednjerazvijenih zemalja, jačanje EU u globalnim razmerima i jačanje demokratizacije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta