Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Plafonsko grijanje". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SREDNJOŠKOLSKI CENTAR školska god. 2011/2012
„GOLUB KUREŠ“
BILEĆA
MАTURSKI RАD
Predmet: ENERGETIKA
Тema: PLAFONSKO GRIJANJE
Bileća, mај 2012
S A D R Ž A J
1. UVOD 3
2. GREJNA TIJELA 5
3. PANELNO GRIJANJE 6
3.1 . Uopšte o panelnom grijanju 6
3. 2. Panelna grejna tijela 10
4. PLAFONSKO GRIJANJE 11
4.1 . Načini izvođenja plafonskog grijanja 11
4.2 . Prednosti i nedostaci plafonskog grijanja 14
4.3. Bitni razloziti koji idu u prilog plafonskom grijanju 15
5. ZAKLJUČAK 17
6. LITERATURA 18
1. UVOD
Potreba za grijanjem je jedna od osnovnih čovjekovih potreba. Kroz istoriju su se koristili mnogi načini grijanja, a danas se za grijanje najčešće koriste plin , električna energija , solarna energija , loživo ulje , čvrsta goriva (drva, ugljen ) i drugi načini.
Prvim "sistemom" grijanja bi se moglo nazvati izlaganje Sunčevim zracima, a pronalaskom vatre čovjeku je omogućena zaštita od hladnog vremena. Prvi složeniji si stavi za grijanje nastaju u Evropi u antičko doba. Bili su to sistemi centralnog toplovazdušnog površinskog grijanja te su bili poznati pod nazivom "hipokaustično grijanje".
U srednjem vijeku nije zabilježen neki značajniji pomak u razvoju tehnike grijanja. Kroz gotovo cijeli srednji vijek kao izvor toplote u naseobinama običnog naroda služi otvoreno ognjište postavljeno u središtu prostorije, a u kućama plemića otvoreni kamin postavljen u prostoriji u kojoj se najviše boravilo. Ostale se prostorije nisu grijale ili su se grijale tako što je kroz njih prolazio dimnjak. Prvo veliko poboljšanje su predstavljale kaljeve peći, koje su se uz neke izmjene održale do danas.
Najznačajnije novosti se pojavljuju u XVIII vijeku ; u Švedskoj je izveden prvi sistem centralne pripreme potrošne tople vode, a u Engleskoj prvi sistem parnog grijanja. Predkraj tog vijeka je konstruisana prva željezna peć i livenoželjezni kotao . Svojevrsna kulminacija tih događaja bila je u XIX vijeku, kada u SAD-u počinje fabrička proizvodnja livenoželjeznih kotlova i radijatora, a posljednja decenija toga vijeka donosi pravu ekspanziju proizvođača opreme za grijanje, od kojih su neki opstali i do danas.
U XX vijeku se izgrađuju prve toplane i toplotni sistemi, a u vrijeme nakon Drugog svjetskog rata dolazi do sve veće primjene novih tehnologija grijanja te se sistemi grijanja sve više povezuju sa sistemima pripreme potrošne tople vode.
Sistemi grijanja se mogu podijeliti na nekoliko načina:
prema energentu,
prema načinu zagrijavanja i
prema izvedbi grejnih tijela.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta