Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akromegalija". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
U današnjem vremenu sve se više i više javlja oboljelih od neke hronične bolesti. Medjutim, osim svih tih bolesti koje se učestalo javljaju ima i onih koji zadobiju neku rijetku hroničnu bolest. Jedna od tih bolesti jeste Akromegalija. Šta je to Akromegalija?
Akromegalija je rijetka, podmukla, hronična bolest nastala kao posledica hipersekrecije, tj. povećanog lučenja hormona rasta (GH - Growth Hormone) kod odraslih osoba. Ova bolest se javlja podjednako kod oba pola, prosječne incidence od tri do četiri slučaja na 100.000 stanovnika. Najčešće se javlja u periodu od treće do pete decenije života. Naziv „akromegalija“ dolazi od grčkih riječi „akros“ i „megas“ , što označava uvećanje distalnih, tj. akralnih djelova tijela: šaka, stopala, nosa, frontalnih arkada, sinusa i donje vilice.
Hipofiza je najznačajnija endokrina žlijezda. Proizvodi mnoge hormone i upravlja radom svih drugih žlijezda. Nalazi se sa donje strane mozga i ona je žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Građena je od tri temeljna dijela: prednjeg, srednjeg i zadnjeg režnja.
Hormon rasta (GH) je polipeptidni hormon koji stimuliše rast, ćelijsku reprodukciju i regeneraciju. Ovaj hormon se sintetiše, čuva i izlučuje iz somatotropnih ćelija prednjeg režnja hipofize. Sekrecija hormona rasta u toku dana se odvija u pulsevima sa maksimumom sekrecije u intervalima od 3-5 sati. Najveći i najpredvidljiviji puls nastaje u toku spavanja oko jedan sat od usnivanja.
U sledećim stranicama jasno ću objasniti temu akromegalije, koja je veoma ozbiljno stanje. Prikazana je na slici br. 1.
Sl. br. 1. Ruke zdrave osobe i oboljele od akromegalije
1.HORMON RASTA (HR)
Sl. br. 2. Hipofiza
Hipofiza (sl. br. 2.) je najznačajnija endokrina žlijezda. Proizvodi mnoge hormone i upravlja radom svih drugih žlijezda. Nalazi se sa donje strane mozga i ona je žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem.
Građena je od tri temeljna dijela, prednjeg, srednjeg i zadnjeg režnja koji se razlikuju po svom razvoju, građi i funkciji:
--Prednji režanj (adenohipofiza) izvor je hormona rasta, prolaktina, folikul stimulirajućeg hormona, luteinizirajućeg hormona, tirotropina, adrenokortikotropnog hormona (ACTH)
--Srednji režanj (pars intermedia), izlučuje melanocit-stimulirajući hormon(MSH),
--Zadnji režanj, (neurohipofiza), izlučuje oksitocin i antidiuretski hormon (vazopresin).
Prema svom položaju najzaštićeniji je dio tijela. Velika je oko 1 cm i teška oko 0,5 grama. Djeluje na rast tijela, krvni pritisak, rad bubgrega, promet materija. Hipofiza usklađuje rad drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem. Takodje je i zovu Glavnom ili centralnom žlijezdom.
Ako hipofiza u djetinjstvo neke osobe luči previše hormona rasta, ta osoba će imati giganski (divovski) rast. U suprotnom slučaju ako ne luči dovoljno hormona, tada će se ta osoba razviti u patuljka, tj. imaće patuljasti rast.
Hormon rasta (HR) se sekretuje iz somatotropnih ćelija prednjeg režnja hipofize i predstavlja veliki polipeptid sastavljen iz 191 aminokiseline. Cirkuliše u više oblika, a poseban oblik hormona rasta je izolovan iz placente. Kod svih sisara, pa i čovjeka, hormon rasta se luči pulsatilno. Tokom dana hormon rasta je praktično nemjerljiv, osim u 3-5 pulseva vezanih za obroke, stres, fizičku aktivnost. Lučenje hormona rasta je najveće tokom sna. Pulsatilni način lučenja hormona rasta obezbjeđuje normalne metaboličke procese u organizmu, kao i normalan rast. Normalan rast zavisi od mehanizama aktivacije gena za sintezu hormona rasta u somatotropnim ćelijama. Neuronalna mreža uključena u regulaciju sekrecije hormona rasta obuhvata noradreneregični i holinergični sisitem koji regulišu dva antagonistična neurohormonalna sistema hipotalamusa: GH-releasing hormone (GHRH) i somatostatin (SRIH).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta