Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam i kriminalitet". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет Синергија
Факултет за безбједност и заштиту
Бања Лука
СЕМИНАРСКИ РАД
ИЗ ПРЕДМЕТА
КРИМИНОЛОГИЈА
TEMA: АЛКОХОЛИЗАМ И КРИМИНАЛИТЕТ
Професор Студент
Бања Лука, јануар 2011.године
САДРЖАЈ
УВОД ...........................................................................................................3
КРИМИНАЛИТЕТ – ОПШТА ОБИЉЕЖЈА.............................................4
Узроци криминалитета...................................................................5
АЛКОХОЛИЗАМ.........................................................................................6
Алкохолизам уопште........................................................................6
Дефиниција алкохолизма..................................................................6
АЛКОХОЛ И КРИМИНАЛИТЕТ...............................................................7
Алкохол и алкохолизам као кримогени фактор.............................7
Кримогени значај превенције алкохолизма.....................................9
ЗАКЉУЧАК...............................................................................................11
ЛИТЕРАТУРА............................................................................................12
1. УВОД
Овај семинарски рад обрађује тему из предмета Криминологија, која се односи на Алкохолизам и Криминалитет, односно укратко на међусобну условљеност ова два појма.
Алкохолизам је као кримогени фактор врло добро позната појава. Иако се све до данас не располаже научно разрађеним и комплетним статистикама о повезаности алкохолизма и криминалитета, ипак ниједан кримогени фактор није тако неоспоран ни очигледан као алкохолизам. Посматрајући криминалитет као биолошку, психолошку и социјалну појаву, савремена криминологија је напустила стајалиште о јединственим, детерминираним узроцима криминалитета, тако да се на алкохолизам у свијету криминалитета не гледа као на искључиви, већ често превалентни, а увијек релевантни фактор.
Већина психоаналитичара сматра да је узрок алкохолизма мноштво специфичних неуспјеха у емоционалном развоју и стицај породичних и социјалних околности. Што је ранији психобиолошки развој на којему је појединац заустављен, то је незрелије његово понашање, личност и механизми обране, тежи је његов проблем пијења ако постане алкохоличар и слабија је његова прогноза.
Алкохолизам се на различите начине повезује са многим облицима девијантног понашања: криминалом, наркоманијом, самоубиством, проституцијом, коцкањем. Посебно се истиче веза између алкохолизма и криминалног понашања, иако можемо поставити двојну везу; алкохол који иницира агресију и криминал, те криминал с којим особа може потонути у алкохолизам. Друштво на алкохолизам реагује на медицинско-социолошки начин, тј.сматра га за болест, но након излијечења, особа се може рехабилитовати у потпуности, те поново социјализовати.
Вјеројатно су најалармантнији подаци о конзумирању међу малољетницима, тј. Младима уопште. Иако о ексцесима овог типа међу млађом популацијом можемо дознати само из података МУП-а или рубрике Црне Хронике, да би се схватила ширина кризе девијантности проузроковане алкохолом довољно је отићи у неке од многобројних угоститељских објеката и окренути се око себе. Стварне посљедице генерација које расту брзином којом расте и њихова толеранција на алкохол, тренутно су несагледиве. Мјере превенције, потребне су колико и јака социјално-медицинска мрежа која прихваћа алкохоличаре када они заиста и постану свјесни чињенице да то јесу.
У тексту који слиједи посебно су истакнута општа обиљежја криминалитета и алкохолизма, те превенција алкохола и алкохолизма као кримогеног фактора.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta