Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Električni Vodiči". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1. Uvod
Tvari sa labavo vezanim elektronima u vanjskim (obično nepotpunim) elektronskim ljuskama (putanjama), tzv. slobodnim elektronima, koji se mogu slobodno kretati kroz kristalnu rešetku nazivamo vodljivim materijalima. Ovaj maturski rad dakle obrađuje tematiku električnih vodića i njihove primjene u elektrotehnici.
Električni vodiči su dakle materijali u kojima postoje slobodni nositelji električnog naboja, pa zbog toga dobro vode električnu struju. Slobodni nositelji električnog naboja mogu se gibati pod utjecajem električnog polja koje u vodiču nastaje kada se na njega dovede električni napon, a usmjereno gibanje tih nositelja je pojava koja se zove električna struja. Najčešći vodiči su metali, koji se međutim i međusobno znatno razlikuju po stupnju provodljivosti. Vodljivost je suprotan pojam od tzv. električne otpornosti, kojom se izražava stupanj otpornosti koju materijal pruža prolasku električne struje.
2. Električni vodići
Električne vodiće drugim nazivom nazivamo provodnicima. U tehnici poznajemo pojmove poluprovodnika, provodnika i izolatora.
2.1 Provodnici
Razne vrste golih ili izoliranih žica i kablova za električne instalacije, trolejvodove i dr. polažu se kao zračni vodovi (razapeti između nosećih elemenata ili stupova od kojih su izolirani raznim izvedbama izolatora), zatim za polaganje u zemlju, pod more, pod žbuku, u zaštitne cijevi, za rudarske namjene i dr.
Provodnici se u tehnici javljaju kao:
goli provodnici
trolejvodovi (za oduzimanje energije za pogon lokomotiva, tramvaja, dzalica i dr.) posebno oblikovanog, standardiziranog presjeka za pojedine namjene.
gola bakrena žica (za razvodne kutije, elektroničke uređaje, električne peći i sl.)
izolirani provodnici (kablovi)
lak-žica (lakom izolirana bakrena žica) za motanje manjih transformatora, zavojnica i sl.
kablovi s gumenom izolacijom (sa ili bez vanjsko0g zaštitnog opleta od pamuka, čelične žice ili trake, )
kablovi s PVC izolacijom (okrugli sa ili bez dodatne vanjske zaštitne obloge, plosnati za pod žbuku raznih izvedbi i dr.)
svilom izolirana žica za zavojnice i uređaje slabe struje
teške i oklopljene izvedbe za pogonske - radioničke uvjete
Također postoje posebne izvedbe sa nosećim užetom za vješanje na velikim rasponima, otporne na atmosferske uvjete, lake i ojačane izvedbe, mnogožične i finožične izvedbe (pletenica od tankih žica koje podnose vibracije i višestruko savijanja, npr. za automobile, perilice i sl.)
Slika 1. Primjer električnih instalacija na gradilištu prije betoniranja
Posebne su izvedbe za viši i visoki napon. Sve izvedbe, kao i sustav označavanja, dopuštena mehanička i strujna opteretivost, maksimalni provjes zračnih vodova i dr., standardizirani su.
2.2 Poluprovodnici
Poluprovodnici su materijali čija elektronska svojstva zavise od koncentracije primjesa i širine energetskog procjepa. Sopstveni poluprovodnici su oni kod kojih svojstva zavise od elektronske strukture samog poluprovodnika, a primjesni ili dopirani poluprovodnici su oni čija svojstva zavise od vrste i koncentracije primjesa. Poluprovodnike karakteriše zonska struktura:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta