Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Korekcioni leki (makedonski)". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВОВЕД
Во очната оптика се користат оптички конструктивни елементи, кои врз основа на сверните површини и индексите на прекршување имаат диоптриско дејство (т.е ја прекршуваат светлината) и се викаат леќи.
Леќата е оптички елемент од прозирен матријал ограничен со две закривени површини кои ја прекршуваат светлината.Својствата на леќите зависат од нејзината геометрија и оптичките својства на матријалот од кој се изградени,па за изработка на леќите се развиени голем број на типови на посебно оптичко стакло.Наместо традиционалниот и широко распостранет збор стакло за очила денес се користи зборот леќи за очила. Во очната оптика се користат следните термини
1.Леќи кои се прицврстуваат во рамки за очила и ја подобруваат острината на видот се викаат леќи за очила
2.Леќи кои се користат за корекција на видот и поради некои медицински и козметички причини се поставуваат директно на роницата се викаат контактни леќи
3. Леќи кои се користат за видниот недостаток и оперативно се вградуваат во окото се викаат инокуларни леќи.
ВИДОВИ НА ЛЕЌИ
Леќите за очила според број на оптички дејства се класифицираат на
-Монофокални
-Мултифокални
Кај монофокалните леќи оптичкото дејство за корекција на видниот недостаток е распрделена на целата површина на леќите.
Тие моаат да бидат:
-сверични-монофокални
-торични(цилиндрични)-монофокални
-призматични(катрални)-монофокални
-лентикуларни
-новалент
-фотогреј(обоени)
Кај мултифокалните леќи оптичкото дејство за корекција на видниот недостаток е распределен на две или повеќе жаришта.Леќата со две жаришта се нарекува бифокална а со три трифокални леќи.
Сферичните леќи се користат за корекција на миопија,химерметропија,и презбиопија.
Торичните и призматичните леќи се користат за корекција на астигматизам.
СФЕРНИ ЛЕЌИ
Граничните површини на сферната леќа е дел од топка. Сите нејзини меридијани имаат иста оптичка јакост.
Сферните леќи спрема карактеристиките се делат на :
1.БИ-леќи
2.ПЛАН-леќи
3.МЕНИСКУС-леќи
БИ-ЛЕЌИ
Тоа се леќи кои имаат две површини конвексни(испакнати) или две површини конкавни (вдлабнати). Затоа ги викаме Bi-convex i BI-conkav. Овие леќи први почнале да се изработуваат , но поради големите грешки, веќе не се изработуваат.Тие се добри само во подрачјето на 10мм околу центарот.
ПЛАН-ЛЕЌИ
План леќите имаат една површина план(рамна), а другата конвексна (испакната) или конкавна (вдлабната). Овој вид на леќи е подобар од би-леќите. Се изработуваат во вредност од +20 и -20 диоптри.Во еден дел леќите се строго стигматичнии и тоа во вредностите од - 17 до -20 диоптри. Предната страна на сите конкавни-план леќи имаат оптичка јакост нула.Задната страна на секоја конвексна-план леќа е рамна површина, па така оптичката јакост е нула.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta