Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Forumi". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad iz predmeta
Informatika
Naslov rada:
Forumi
Sadržaj :
Diskusijske skupine na Internetu…………..…………………………….1
1.1. Definicija…………………………………………………………1
Forumi…………...………………………………………………………2
Definicija………………………………………...............………….………2
Povijest…………………………………………................…………………2
Softver…………………………………………................………………….2
2.3.1. PHP……………………………………………………………….2
2.3.2. Perl…………………………………………..……………………3
Organizacija foruma………………………………….................……………3
Administratori i moderatori………………………................……………….3
Članovi i korisnici…………………………………….................……...…....4
Pravila ponašanja………………………………………................………….4
Usporedba s ostalim Web aplikacijama………………................…………...4
Primjer – forum internetskog časopisa Bug…………................……...…5,6,7
Zaključak
Literatura
1.Diskusijske skupine na Internetu - opšto
1.1.Definicija
Diskusijske skupine (engl.newsgroups) servis koji omogućuje odvijanje rasprave skupine ljudi o temama od zajedničkog interesa. Ovaj je servis izvanredno popularan pa danas ima preko 10 000 diskusijskih skupina u svim zamislivim područjima ljudskog interesa.
Poruke članovima skupine šalju se elektroničkom poštom te se nalaze na nekoj vrsti „elektroničke ploče“ (engl. Blackboard) na kojoj svatko zainteresiran može pročitati. Te se poruke distribuiraju svim davateljima Internet usluga koji se prijave za odgovarajuće diskusijske skupine, a oni ih dalje prosljeđuju članovima skupine.
Dobar izvor informacija o diskusijskim skupinama na Webu jest Google Groups servis (http://groups.google.com/) na kojem su prikazane najvažnije interesne skupine s kratkim opisom tema kojima se skupina bavi. Ovaj servs pruža i mogućnost pretraživanja poruka po ključnim riječima.
Sudjelovanje u radu diskusijskih skupina može biti vrlo zabavno, ali također i vrlo korisno, jer je to, bez dvojbe, najučikovitij način razmjene informacija s velikom masom sugovornika.
2.Forumi
2.1. Definicija
Internetski forum je usluga na Internetu koja omogućava razmijenu
2.2. Povijest
Prvi internetski forumi su pokrenuti još 1996.g. Internetski forumi su uglavnom strogo tematski, nije pravilo, a popularne teme foruma su: tehnologija i tehnika, računarstvo, računalske igre, politika, glazba, film itd.
2.3. Softver
Internetski forum (engl. Internet forum) je posebna web aplikacija ili skripta koja omogućava korisnicima (surferima) raspravu o određenim temema. Po softverskom ustroju, postoje forumi koji omogućuju objavljivanja postova anonimno, dok postoje i oni na koje se treba registrirati u obliku željenog korisničkog imena i lozinke (ukoliko već nije zauzeto). Forumski softverski paketi dostupni su na Internetu i zapisani su u različitim programskim jezicima, najčešće su to PHP, Perl, JAVA, ASP.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta