Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Endemske biljne vrste u BiH". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UVOD
Zbog vjerovanja da donosi sreću, ljudi beru Runolist (Leontopodium alpinum), koji u BiH raste samo na planinama Šator, Osječenica i Klekovača (RS). Pojedine vrste ljudi ubiru radi ljekovitih svojstava, kao što je slučaj sa Lincurom (Gentiana lutea), za koju se vjeruje da pozitivno djeluje na oboljenja srca, pa je u narodnom govoru ova biljka poznatija pod nazivom Srčanik. Zbog prekomjernog i nekontrolisanog vađenja korijena ove vrste, nestala je sa mnogih naših područja pa se tako održala samo na teško pristupačnim planinskim područjima. Subendem Munika (Pinetum heldreichii) se često nelegalno siječe radi izuzetnog kvaliteta ove vrste drveta. Sve vrste su ugrožene zbog različitih razloga njihovog uništavanja.
Iako u BiH rastu i opstaju mnoge endemske vrste, samo manji broj takvih nose nazive koji su vezani za njihova staništa, odnosno područja koja naseljavaju. U ovom seminarskom radu ću posebno izdvojiti i opisati endeme koji su nazivom vezani za naše podneblje u BiH, kao i neka podneblja bližeg okruženja susjednih država, a koji ujedno rastu i na području Bosne i Hercegovine.
2. ENDEMSKE BILJNE VRSTE PLANINSKIH PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE
Bosanski ljiljan (Lilium bosniacum)
Bosanski ljiljan je dugo vremena smatran podvrstom Lilium pyrenaicum ili kranjskog ljiljana (Lilium camiolicum), ali je konačno 2005. Godine priznat kao posebna vrsta. Radi se o biljnoj vrsti koja izraste u visinu od 30 do 90 cm. Stabljika je vitka, pri osnovi bezlisna dok je po sredini jako obrasla listovima koji su ušiljeni i dugi do 7 cm. Listovi su u donjoj trećini široki oko 1,5 cm, a duž oboda prekriveni trepljastim dlakama. Na vrhu stabljike, savijen prema tlu, nalazi se jedan cvijet zlatno-žute boje, do narandžaste a vrlo rijetko rumene. Cvijet je prečnika do oko 3,5 cm. Čahura je duga 2-3 cm i široka 1,5-2 cm. Sjemenke su spljoštene i smeđe boje.
Slika 1. Bosanski ljiljan (Lilium bosniacum)
Ova biljna vrsta naseljava veoma različite ekosisteme, počevši od planinskih rudina na krečnjacima i dolomitima, zatim planinskim rudinama na silikatima te mezofilnim subalpskim i gorskim livadama kao i planinskim vrištinama na silikatima. Najčešće zemljište, koje naseljava ova vrsta, pripada melansolima i rankerima, a rjeđe kambisolima (distrični i eutrični) dok se samo izuzetno javlja na luvisolima. Obično su bogata humusom i najčešće sa pH vrijednošću od 5 do 6,5. Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha u staništima koja naseljava, obično se kreće između 60 i 70 %, dok je količina pristupačne vode između 15 i 20 %. Srednja godišnja temperatura u njegovim staništima obično iznosi između 1 i 6 °C.
U Bosni i Hercegovini, najčešće ga srećemo na planinskim masivima Bjelašnice, Igmana, Visočice, Prenja i drugih planina.
Bosanska perunika (Iris reichenbachii var. Bosniaca)
Bosanska perunika je višegodišnja biljka, visine 10 do 35 cm. Listovi su u početku pravi, a vremenom se blago i srpasto povijaju. Široki su 4-15 mm i vrhovi su šiljastog oblika. Cvjetovi ove biljke su dvospolni i bimaju blagi miris, a sastoje se od 6 žutih listića koji su pri dnu međusobno srasli. Cijev perigona je skoro dvostruko duža od plodnice ali je kraća od režnjeva. Plod ove biljke dugi tobolac 50-60 mm, koji se otvara uzdužno i sadrži mnogo svijetlosmeđih sjemenki, koje su okruglog oblika i s jedne strane zašiljene. Cvjeta u mjesecu maju i junu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta