Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhitektura korisnik - poslužitelj (klijent-server)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
UVOD..........................................................................................................str.1
1.RAČUNALNE MREŽE................................................................................str.2
1.1 Povijest računalnih mreža
2.KLIJENT – SERVER………………………………………………...…….str.3
2.1. Pojam “klijent-server”
2.2 Način funkcioniranja klijent – server
3.FUNKCIJE SERVERA I KLIJENTA U KLIJENT/SERVER ARHITEKTURI…..str.6
3.1 KLIJENT
3.2 SERVER
4.PREDNOSTI KLIJENT-SERVER ARHITEKTURE…………………………str.8
5.PRAKTIČAN PRIMJER PRIMJENE KLIJENT-SERVER MODELA………str.9
ZAKLJUČAK........................................................................................................str.10
LITERATURA.......................................................................................................str.11
UVOD
U današnje vrijeme svjedoci smo naglom širenju tržišta,pojavljuju se velike i male kompanije i sve više se obraća pozornost na povezanost svijeta odnosno globalizaciju..Razvoj informatike mora ići u skladu s vremenom i iz tog razloga nove tehnologije se uvode vrtoglavom brzinom.
Jedna od revolucionarnih promjena u računalnoj tehnologiji dogodila se u zadnjem desetljeću.. Širenje upotrebe mini i mikroračunala dovelo je do nastanka tehnologije obrade podataka po modelu klijent server. Uvođenje mini računala stvorilo je uslove za ekonomsku opravdanost decentralizacije računarskih resursa do nivoa sektora preduzeća.
1.RAČUNALNE MREŽE
Računalne mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računala pomoću neke stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više računala potreban je poseban hardver, ali i softver, te poznavanje načina umrežavanja. Umrežavanje podrazumijeva ostvarivanje veze u cilju razmjenjivanja resursa, ideja ili informacija između dvije točke. Povezivanje računala se, osim pomoću kablova, može ostvariti i bežično preko radio uređaja.
Računalna je mreža sustav koji povezuje različite ili slične uređaje u jednu cjelinu. U telekomunikacijskom i podatkovnom smislu, mreža povezuje uređaje za obradu podataka i komunikacijske uređaje, bilo na međudržavnom planu, unutar pojedine zemlje, grada, u industrijskom postrojenju, poslovnim zgradama ili u malom uredu.
Potreba za umrežavanjem posljedica je stalnog porasta razmjene podataka (pisama, poruka, memoranduma, poslovne statistike, izvještaja, baza podataka i sl.) među zaposlenima.
Izračunato je da se oko 60 % radnog vremena koristi za komunikaciju ili razmjenu podataka; u današnje vrijeme količina tako razmijenjenih informacija doseže i do 35 otipkanih stranica po osobi dnevno.Za uštedu su vremena napravljeni razni uređaji namijenjeni komunikaciji i razmjeni podataka (teleks, telefaks, osobna računala, pisači, višefunkcijski terminali), a sada ih sve treba povezati u računalnu mrežu da bismo svi zajedno dijelili mogućnosti koje nam ti uređaji pružaju.
 
 
 
1.1 Povijest računalnih mreža
Računalne mreže su nastale kao rezultat aplikacija koje su napisane za velike korporacijske tvrtke. Tvrtke su uvidjele problem učinkovitosti svojih djelatnika koji su samo da bi ispisali nešto na pisaču morali podatke prenositi na disketama do pisača, kopirati podatke na računalo koje je imalo priključen pisač I tek onda ispisati željeni dokument. Zbog jednostavnijeg, bržeg, učinkovitijeg I nadasve jeftinijeg poslovanja tvrtke su počele ulagati u mrežnu tehnologiju (jeftinije je nabaviti mrežu nego kupovati pisač za svako računalo posebno). Kao rezultat toga početkom 1980-ih računalne mreže doživjele su ogromnu ekspanziju, iako su prve od tih mreža bile prilično kaotične. Zbog tako naglog rasta tih računalnih mreža došlo je do nekompatibilnosti među mrežama koje su financirale različite tvrtke. Rješenje tog problema je LAN (Local Area Network). Zbog razloga da su pomoću takvog načina tvrtke mogle povezati sva svoja računala I sve svoje pisače na jednu mrežu u kojoj su svi mogli komunicirati LAN se I dalje razvijao. Kako se potreba za sve više umreženih računala povećavala LAN nije bio zadovoljavajuće rješenje. Tvrtke ne samo da su imale potrebu razmijenjivati podatke samo u jednoj zgradi, nego su I zahtjevi za povezivanjem više mreža u jednu cjelinu sve više rasli. Rješenje tog problema je WAN (Wide Area Network ). Zbog svoje osobine, da omogućava povezivanje računala na velikim geografskim udaljenostima, WAN je tvrtkama omogućio da svoj posao prošire I u druge gradove ,a da pri tome sve mreže budu povezane u jednu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta