Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet Galaksija". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MATURSKI RAD
Tema: Internet galaksija
S A D R Ž A J
1 UVOD Error! Bookmark not defined.
2 Internet galaksija 3
2.1 Lekcije iz povijesti Interneta 3
2.1.1 Povijest Interneta, 1962 – 1995.:Pregled 3
2.1.2 Neverovatna formula: visoka znanost, vojna istraživanja i slobodarska kultura 4
2.1.4 Arhitektura otvorenosti 4
2.1.5 Samostalni razvoj Interneta: oblikovanje mreže kroz njezino korištenje 5
2.1.6 Upravljanje Internetom 5
3 Kultura Interneta 5
3.1 Tehno elite 6
3.2 Hakeri 6
3.3 Virtualni komunitarijanci 6
3.4 Poduzetnici 6
3.5 Kultura Interneta 7
4 Elektronsko poslovanje i nova ekonomija 7
4.1 E – poslovanje kao organizacijski model: mrežno preduzeće 7
4.2 E – kapital i tržišno određivanje vrijednosti u doba Interneta 8
4.3 Rad u e - ekonomiji 8
4.4 Produktivnost, inovacija i nova ekonomija 8
4.5 Inovacija u e – konomiji 8
4.6 Nova ekonomija i njezina kriza 8
5 Virtualne zajednice ili umreženo društvo? 8
5.1 Društvene stvarnost virtualnosti Interneta 9
5.2 Zajednice, mreže i preobrazba društvenosti 9
5.3 Internet kao materijaln podrška umreženom individualizmu 9
6 Politika Interneta I.: Računalne mreže, civilno društvo i država 9
6.1 Umreženi društveni pokreti 10
6.2 Građanske mreže 10
6.3 Lekcije iz povijesti u nastajanju: uspostavljanje digitalne kulture u Amsterdamu 10
6.4 Internet, demokracija i informacijska politika 11
6.5 Sigurnost i strategija u doba Interneta: Kiber – ratovanje, noopolitika, rojenje 11
6.6 Politika Interneta 12
7 Politika Interneta II.: Privatnost i sloboda u kiberprostoru 12
7.1 Tehnologija kontrole 12
7.2 Kraj privatnosti 12
7.3 Suverenost, sloboda i vlasništvo nakon prestanka privatnosti 12
7.4 Barikade za slobodu Interneta 13
7.5 Internet i sloboda: Koja je budućnost vlada? 13
8 Multimedija i Internet: Hipertekst s onu stranu konvergencije 13
8.1 Neuhvatljiva magična kutija 13
8.2 Korištenje Interneta u multimedijalnom sustavu 13
8.3 Prema personalizovanom hipertekstu? Stvarna virtualnost i protokoli smisla 13
9 Geografija Interneta: Umrežena mesta 14
9.1 Geografija Interneta 14
9.2 Doba Interneta: Urbanizirani svet rastućih velegradova 14
9.3 Tele – rad, tele – život i novi obrasci velegradske mobilnosti 15
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta