Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Koordinacija lanca snabdijevanja". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKESTUDIJE
Seminarski rad iz predmeta
OPERATIVNI I STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Tema:KOORDINACIJA LANCA SNABDIJEVANJA
Bijeljina, decembar,2010. godine
Sadržaj
Uvod........................................................................................................................ 3
Pojam i značaj ECR-a..................................................................................................4
Oblasti ECR-a..............................................................................................................6
Totalna kontrola kvaliteta.............................................................................................7
Problemi u implementaciji ECR-a................................................................................8
Opskrbni lanci..............................................................................................................10
Tehnologija...................................................................................................................11
Zaključak......................................................................................................................13
Literatura......................................................................................................................14
UVOD
Od sredine osamdesetih godina do izražaja dolazi potreba za koordiniranim menadžmentom lanaca snabdevanja usled više faktora među kojima želimo da istaknemo:
• narastanje obima logističkih aktivnosti i troškova;
• širenje tržišta (kako geografski tako i asortimanski);
• rast značaja necenovnih faktora;
• uočavanje višestrukih neefikasnosti usled nedostatka koordinacije između učesnika u lancima snabdevanja.
Pojam i značaj ERC-a
Trgovina prehrambenom robom iziskuje natprosečnu koordinaciju između dobavljača i trgovaca, naročito po pitanju lako kvarljivih artikala. Logistički troškovi učestvuju znatno u ceni prehrambenih artikala, te stoga ne čudi što je krajem osamdesetih pokrenuta inicijativa između velikih trgovinski lanaca i njihovih dobavljača da se smanje troškovi kroz koordinaciju logistike tj. lanca snabdevanja.
Među stimulansima koji su prosto prisiljavali kompanije je svakako i to što su potrošači zahtevali sve kvalitetniju, sve raznovrsniju, sve jeftiniju robu sa svih strana sveta i to u vreme kad njima odgovara. Voljnost kompanija da rade na koordinaciji lanaca snabdevanja je takođe izraz želje da se stekne kolika-tolika sigurnost u poslovanju i umanje posledice internacionalizacije konkurencije.
Kao rezultat više odvojenih napora da se koordinišu lanci snabdevanja i želje da se stečena znanja razmena, a praksa unapredi formirano je udruženje ERC u Americi 1993.
Šta je ECR?
Razna ECR udruženja širom sveta vole da upotrebljavaju skoro altruističke definicije ECR-a. Tako možemo čuti da je ECR
„Zajednički rad, kako bi se bolje i brže ispune želje potrošača, a pri tom i snizile cene“
ili pak definicija ECR udruženja Australije: „ECR je poslovni koncept sa ciljem da se bolje zadovolje potrebe potrošača kroz zajednički rad proizvođača i trgovinskih partnera.“
Evropska inicijativa za ERC opisuje ERC kao:
Modele ECR Evropa je kooperativna strategija između maloprodavaca i proizvođača sa ciljem da se želje potrošača ispune bolje, brže i sa manje troška.
Za poimanje ECR je možda najkorisniji opis Kanadske asocijacije koji je uz to i najmanje altruistički
„ECR je inicijativa sa ciljem da se smanje troškovi u celoj grani. Kompanije u celom prehrambenom sektoru rade zajedno sa ciljem da eliminišu neekifkasne metode i aktivnosti koje ne dodaju vrednost kupcima.“
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta