Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Napredne tehnologije". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad
Napredne tehnologije
Vladimir Rašić 28/2009
Dušan Tepčević 159/09
Čačak, januar 2012
Fleksibilni tehnološki sistemi
Razvoj jedne nove, savremene oblasti tehnike, poznate pod nazivom programabilna ili fleksibilna automatizacija omogućio je da fleksibilni tehnološki sistemi (eng. F lexible M anufacturing Systems) postanu moderan proizvodni koncept mnogih fabrika.
FTS predstavljaju najviši tehničko tehnološki nivo računarski integrisanih proizvodnih sistema, koji su nastali intezivnim razvojem mašina alatki, kompjuterskog upravljanja obradnim sistemima, industrijske robotike, mikroelektronike i kibernetskih tehničkih sistema.
Razvoj računarskih sistema, digitalnih tehnologija i mikroprocesorskog upravljanja mašinskim sistemima, omogućio je integraciju obradnih centara, robota i automatizovanih transportnih sistema u fleksibilne tehnološke ćelije, fleksibilne tehnološke sisteme i robotizovane proizvodne linije.
1.1 Fleksibilna automatizacija
Automatizacija podrazumeva da upravljačku ulogu čoveka pri rukovanju mašinskim sistemom preuzme upravljački sistem. Sa takvim funkcionalnim zahtevima se najpre razvila tzv. “kruta” automatizacija, sa upravljačkim komponentama na bazi relejne tehnike, sa velikim komandnim pultovima za upravljanje industrijskim postrojenjima. Krajem prošlog veka “kruta” automatizaciju u potpunosti je zamenila programabilna ili fleksibilna automatizacija.
Fleksibilna automatizacija je nova i savremena oblast tehnike koja se odnosi na računarski integrisane proizvodne sisteme i robotizovane proizvodne linije u industriji prerade metala. Suština programabilne automatizacije se zasniva na ideji, da se visoko kvalitetno, produktivno i ekonomično izvode složene tehnološke operacije obrade, merenja, kontrole, montaže i manipulacije u različitim serijama proizvoda. Pri tome se promena tehnoloških operacija na jednom te istom mašinskom sistemu ostvaruje samo promenom aplikativnog programa, koji se izvršava na CNC (eng. Computer Numeric Control) upravljačkim sistemima, PLC (eng. Programmable Logic Controiler) kontrolerima robot kontrolerima i “cell” (ćelija) kontroleru, dok se izvršni organi mašinskog postrojenja ne menjaju.
Slika1: Osnovni principi fleksibilne automatizacije u industriji
1.2 Mašine alatke
Mašine alatke (eng. Machine Tools) su tehniči sistemi koji posredstvom odgovarajućeg alata, uz neophodna kretanja izvršnih organa, služe za oblikovanje obradka različitim postupcima obrade. Da bi se odvijao obradni proces na mašinama alatka ma, neophodna su kretanja alata u odnosu na obradak ili obradka u odnosu na alat. Upravljanje kretanjima može biti izvedeno na različite načine .
Osnovna podela metoda upravljanja mašinama je:
ručno upravljanje
upravljanje sistemom automatskog upravljanja (SAU)
Slika2: Ručno upravljanje mašinama
Slika3: Sistem automatskog upravljanja mašinama
Sistem automatskog upravljanja
Sa današnjeg nivoa razvoja proizvodnih tehnologija sistemi automatskog upravljanja mašinama mogu se podeliti u dve grupe:
sistemi programskog upravljanja mašinama
sistemi adaptivnog upravljanja mašinama
Sistemi programskog upravljanja
Nosilac programa
Mehanički sistemi sa upravljačkim vratilom
Bregaste ploče, cilindrične krivulje, doboši sa graničnicima.
Kopirni sistemi
Šabloni
Sistemi sa ciklusnim upravljanjem
Bušene ploče, elementi relejne tehnike, graničnici
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta