Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Zatvoreni sistem vodosnabdijevanja termoenergetskog postrojenja". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SREDNJOŠKOLSKI CENTAR školska god. 2011/2012
''GOLUB KUREŠ''
BILEĆA
MАTURSKI RАD
Predmet: ENERGETIKA
Тema: ZATVORENI SISTEM VODOSNABDIJEVANJA TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA
Bileća, mај 2012.
S A D R Ž A J
1. UVOD 3
2. TERMOENERGETSKA POSTROJENJA 4
3. SISTEMI ZA SNABDIJEVANJE TE POSTROJENJA VODOM 8
4. ZATVORENI SISTEMI VODOSNABDIJEVANJA 9
4.1. Zatvoreni sistem vodosnabdijevanja sa akumulacijom 9
4.2. Zatvoreni sistem vodosnabdijevanja sa rashladnim kulama 10
4.3. Priprema vode 15
5. ZAKLJUČAK 17
6. LITERATURA 18
1. UVOD
Energija je po svojoj prirodi uzrok i pokretač promjena. Adekvatno upotrijebljena, nositelj je uspona čovjeka i njegovog progresa. Potrebe za energijom na određen način odražavaju položaj čovjeka i društva u cjelini, te je kretanje čovjekovih potreba za energijom išlo paralelnom s razvojem društva.
Dvedeseti vijek je vrijeme naglog razvoja tehnike, tehnologije a naročito elektrotehnike. Zamjenjujući parni stroj i njegovu tehniku, električna energija donosi snažan posticaj industrijskoj proizvodnji, te pridonosi razvoju novih tehnologija. Uvođenjem automatizacije i kompjuterizacije tehnološki procesi su postali efikasniji i brži.
Termoenergetska postrojenja su namijenjena za proizvodnju toplotne energije sagorjevanjem raznih vrsta goriva, i služe za proizvodnju vodene pare koja se u termoelektranama i industrijskim energanama koristi za dobijanje električne energije a u hemijskoj, prehrambenoj i drugim industrijama i za tehnološke procese.
Termotehnička postrojenja pored ostalih obuhvataju i opremu i instalacije za zagrijevanje vode i drugih nosilaca toplote korišćenjem raznih vrsta goriva. Dobijena toplota namijenjena je za grijanje stambenih, industrijskih i drugih objekata.
2. TERMOENERGETSKA POSTROJENJA
Termoenergetsko postrojenje je složeni sklop uređaja i postrojenja koji je namijenjen za pretvaranje primarne energije goriva u električnu ili toplotnu energiju.
U termoenergetskim postrojenjima za organska (fosilna) goriva vrši se transformacija hemijske energije toga goriva, dok se u nuklearnim termoenergetskim postrojenjima koristi energija jezgra (nukleusa) nuklearnih goriva.
U termoenergetskim postrojenjima se kao sekundarna može proizvoditi električna i toplotna energija. Prema vrsti proizvedene energije termoenergetska postrojenja se dijele na kondenzacione termoelektrane, toplifikacione termoelektrane i toplane.
U kondenzacionim termoelektranama hemijska energija fosilnog goriva ili energija jezgra atoma nuklearnog goriva se koristi isključivo za proizvodnju električne energije.
Na slici 1. Data je radna šema kondenzacione termoelektrane i navedeni su sastavni elementi.
Slika 1. Radna šema jednostavne kondenzacione termoelektrane: SK – spremnik kondezatora, PT – parna turbina, NP – napojna pumpa, G – generator, ZNV – zagrijač napojne vode, K – kondezator, PK – parni kotao, KP – kondenzaciona pumpa
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta