Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ljevorukost kao dominantna laterizovanost". Rad ima 60 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj
TOC \o "1-7" \u
Uvod PAGEREF _Toc170566340 \h 2
1. Teorijski pristup problemu PAGEREF _Toc170566341 \h 4
1.1. Pojam ljevorukosti i pojam potiskivanja ljevorukosti PAGEREF _Toc170566343 \h 4
1.2. Definisanje osnovnih pojmova PAGEREF _Toc170566344 \h 7
1.3. Dosadašnja istraživanja PAGEREF _Toc170566345 \h 10
2. Metodološki deo PAGEREF _Toc170566346 \h 16
2.1. Problem istraživanja PAGEREF _Toc170566347 \h 16
2.2. Predmet istraživanja PAGEREF _Toc170566348 \h 16
2.3. Cilj istraživanja PAGEREF _Toc170566349 \h 16
2.4. Zadaci istraživanja PAGEREF _Toc170566350 \h 17
2.5. Hipoteze istraživanja PAGEREF _Toc170566351 \h 17
2.6. Nezavisne i zavisne varijable PAGEREF _Toc170566352 \h 18
2.7. Metode, tehnike i instrumenti istraživanja PAGEREF _Toc170566353 \h 19
2.8. Uzorak istraživanja PAGEREF _Toc170566354 \h 22
2.9. Organizacija istraživanja PAGEREF _Toc170566355 \h 24
2.10. Statistička obrada podataka PAGEREF _Toc170566356 \h 25
3. Rezultati istraživanja PAGEREF _Toc170566357 \h 26
3.1. Zastupljenost prevježbanosti ljevorukosti PAGEREF _Toc170566358 \h 26
3.2. Uzroci koji su doveli do potiskivanja ljevorukosti PAGEREF _Toc170566359 \h 28
3.3. Prisutnost mnogobrojnih posljedica prilikom potiskivanja -
prevježbavanja sa lijeve na desnu ruku. PAGEREF _Toc170566360 \h 31
3.3.1. Posljedice PAGEREF _Toc170566361 \h 33
3.4. U kom uzrasnom dobu se javljaju posljedice PAGEREF _Toc170566362 \h 39
potiskivanja ljevorukosti PAGEREF _Toc170566363 \h 39
Прије закључка....................................................................................................41
Zaključak 42
Literatura 44
Prilozi PAGEREF _Toc170566366 \h 46
Uvod
U današnje vrijeme svakakve različitosti individue podvrgavane su ruglu i etiketiranju, pogotovo ako govorimo o svijetu desnorukih kog zauzima oko 90%.
Oduvjek, u primitivnim vremenima, pa i danas, vlada mišljenje da su desnoruki superiorniji, sposobniji u obavljanju različitih poslova. Sve je naklonjeno desnorukim, čak se i predmeti, alati prave za desnoruke osobe. Kao takvi, desnoruki ljudi su u zavidnijem položaju od ljevorukih.
Zahvaljujući primitivizmu roditelja ljevoruke djece i uticaju sredine, djeci otežavaju normalno odrastanje, tako što djetetu prevježbavaju lijevu ruku. To čine iz različitih razloga: da se ne bi razlikovala od ostale djece, da okolina ne bi njihovo dijete smatrala nesposobnim, pa i da sami roditelji svoju djecu ne smatraju nesposobnim. Radeći to, djecu dovode u opasnost od pojave različitih posljedica prevježbavanja. Izuzetak čine roditelji koji ljevorukost, koja je dominantna strana, prevježbavaju zbog hendikepa lijeve ruke.
U ovom diplomskom radu predstavićemo istraživanje koje će pokazati koji su to uzroci koji dovode do potiskivanja ljevorukosti i koje se posljedice javljaju nakon potiskivanja ljevorukosti. Istraživanje je sprovedeno u tri osnovne škole opštine Berane u četiri razreda.
Rezultate istraživanja treba predstaviti osnovnim šklama u kojima je istraživanje sprovedeno i na različite načine organizovati eudkaciju roditelja i nastavnika koji imaju predrasude o ljevorukosti. Na takav način sprečiće se što veći broj potiskivanja ljevorukosti, a samim tim i nastanak neželjenih posljedica izazvanih potiskivanjem.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta